Výber odborných hodnotiteľov

Ministerstvo hospodárstva SR hľadá odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblastiach priemyselná výroba a cestovný ruch.

Podmienky, ktoré musia uchádzači na výber odborných hodnotiteľov splniť, sú uvedené v jednotlivých výzvach. V oblasti priemyselnej výroby sú to najmä výzvy na výber odborných hodnotiteľov vyhlásené 6.9.2016 a 23.2.2017.

Bližšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/

 

Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s výberom:

Ing. František Babuljak, e-mail: frantisek.babuljak@mhsr.sk, telefón: +421 2 48 54  2235