Prezentácia k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61

SIEA zverejnila prezentáciu k výzve zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

Prezentácia bola predstavená na informačných seminároch, ktoré v dňoch 27.2 a 28.2. 2020 v Prešove a v Žiline zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Prezentácia k výzve na výstavbu zariadení OZE