Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci výzvy č. 48

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy 48.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 1 hodnotiaceho kola (do 29.03.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.3.2020

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 2 hodnotiaceho kola (do 28.06.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 30.4.2020.