C4E fórum ponúklo prehľad inšpiratívnych prístupov k energetickej efektívnosti

Nové, netradičné a inšpiratívne prístupy pri zvyšovaní energetickej efektívnosti boli prezentované počas C4E fóra (Central & Eastern Europe Energy Efficiency forum), ktoré sa tento rok konalo  v Rumunsku.

Fórum umožňuje od roku 2016 výmenu skúseností expertov, zástupcov mimovládnych organizácií, podnikov, ale aj predstaviteľov Európskej komisie, národných vlád, štátnej správy a samospráv v krajinách strednej a východnej Európy. Podujatie, ktoré organizuje platforma Budovy pre budúcnosť a Európska klimatická iniciatíva, bolo tento rok možné sledovať aj online. Videozáznamy časti webinárov sú prístupné na stránkach C4F fóra.

Fórum, na ktorom vystúpila s úvodným príspevkom aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, sa uskutočnilo 21. 9. až 23. 9. 2021. Odborníci sa v paneloch venovali témam, ako sú zelené financovanie trvalo udržateľných budov, zmierňovanie energetickej chudoby, odstraňovanie prekážok obnovy, kvalita ovzdušia a zdravie, stratégie obnovy budov a klimatické politiky.

Na podujatí boli prezentované aj doterajšie výsledky projektu CraftEdu zameraného na zvyšovanie odbornej prípravy profesií zaoberajúcich sa výstavbou a obnovou v prípade budov s takmer nulovou spotrebou energie.  V rámci projektu, na ktorom participuje aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, boli pripravené e-learningové kurzy, ktoré doteraz absolvovalo 400 remeselníkov a stavebných profesionálov. Kurzy sú až do konca novembra 2021 naďalej dostupné bezplatne.

Počas fóra boli predstavené aj výsledky prieskumu analýz platformy Budovy pre budúcnosť, ktorých cieľom bolo zistiť potenciál obnovy rodinných domov na Slovensku a v Českej republike. Z prieskumu vyplýva, že 48 % opýtaných realizovalo obnovu domu v posledných 5 rokoch a 43 % plánuje obnovu v najbližších 2 rokoch. Tí, ktorí obnovovali dom v minulosti, ju financovali väčšinou z vlastných zdrojov (85 %), štátnu dotáciu využili len 3 % respondentov. Naopak tí, ktorí obnovu len plánujú, chcú využiť štátnu podporu vo väčšej miere (25 %). Pozitívne bolo zistenie, že zatiaľ čo v minulosti predstavovali domy obnovované ako celok len necelú polovicu prípadov, z tých, ktorí len plánujú obnovovať, chce realizovať komplexnú obnovu nadpolovičná väčšina.

Platforma Budovy pre budúcnosť zorganizovala špeciálny tematický panel venovaný príprave dlhodobých stratégií obnovy budov. Vytvorila tak príležitosť zdieľať skúsenosti krajín, ktoré majú stratégiu hotovú, s tými, ktoré na nej práve pracujú alebo ju plánujú vypracovať. Dobrou správou je, že slovenská stratégia bola hodnotená pozitívne zo strany odborníkov a Európskej komisie. Najdôležitejšie odporúčania zúčastnených expertov sa týkali potreby kooperácie medzi rezortmi, nakoľko sektor stavebníctva zvyčajne pokrývajú viaceré z nich, tiež nutnosti vytvoriť akčné plány s jasnými a konkrétnymi krokmi a v neposlednom rade potreby zapojiť do prípravy stratégií samosprávy.

Veľkú pozornosť si získal projekt RenovActive od spoločnosti Velux, v rámci ktorého bol kompletne zrenovovaný typický rodinný dom v Šali. Kompletná projektová dokumentácia obnovy, ale aj vzorový postup, ako realizovať obnovu, sú dostupné pre verejnosť na stránke https://renovactive.sk/. Príklad obnovy konkrétneho domu tak môže slúžiť ako inšpirácia a návod pre ľudí, ktorí obnovu ešte len plánujú.