Žiadosti o poukážky v Zelenej domácnostiam nevypĺňali roboty

Medializované podozrenia z automatického vypĺňania žiadostí robotom v 2. kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré vychádzajú predovšetkým z vysokých čísiel priradených k žiadostiam o poukážky krátko po spustení systému, sa nepotvrdili. Slovenská inovačná a energetická agentúra zdôrazňuje, že číslovanie žiadostí o poukážky zahŕňa aj 1. kolo a čísla sú priradené všetkým aj neúspešným pokusom o zaregistrovanie žiadosti.

SIEA v tejto súvislosti už vykonala kontrolu a vylučuje možnosť, že žiadosti vypĺňali roboty. „V 1. kole sme evidovali približne 2430 pokusov o vyplnenie žiadosti, čísla v druhom kole začínali na tejto úrovni. Keďže sme vopred avizovali deň spustenia systému a v momente jeho otvorenia sme na stránke publikovali správu, rozoslali mailom informáciu všetkým registrovaným zhotoviteľom i odberateľom správ zo stránky SIEA a zároveň sme využili aj sociálne siete, nápor na stránke v prvých hodinách je vysvetliteľný,“ zdôraznil riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. Po spustení systému bolo permanentne na stránke prihlásených po 200 návštevníkov, celkovo za celý deň ich bolo vyše 6 000.

O možnostiach ako predísť automatickému vypĺňaniu formulárov SIEA informovala vopred, ešte pred spustením 1. kola projektu. Už samotná štruktúra formulára obsahuje prvky, ktoré by mali byť prekážkou. V 2. kole bola do systému doplnená aj tzv. captcha. Tá reaguje na správanie užívateľov systému a v prípade, že je nutné overiť , kto žiadosť vypĺňa, ponúka rôzne stupne obtiažnosti. „Je nám jasné, že ak by mal niekto záujem, aj tento systém je prelomiteľný. To sa však v 2. kole nestalo. Prijali sme aj ďalšie opatrenia, ktoré plánujeme dopĺňať a obmieňať,“ zdôraznil Eduard Jambor.

Spustenie systému cez deň SIEA zvolila aj preto, aby mali domácnosti možnosť obracať sa v prípade potreby na konzultantov na pracoviskách agentúry. Počas dňa pomohli s vyplnením poukážky desiatkam záujemcov. Ďalším dôvodom bola možnosť monitorovať systém a promptne reagovať na prípadné nové situácie.

SIEA na možnosť podozrenia z využívania robotov upozornili zástupcovia menších zhotoviteľov, ktorí sa obávali, že automatické vypĺňanie využijú spoločnosti, ktoré si vďaka intenzívnym marketingovým aktivitám získali množstvo klientov. „Zástupcov menších zhotoviteľov sme už pred mesiacom ubezpečili, že opatrenia sme prijali ešte v 1. kole a pripravili sme aj ďalšie. Ak mali aktuálne podozrenie, mohli požiadať o stanovisko priamo nás. Mrzí nás, že téma bola napriek tomu komunikovaná prostredníctvom jedného z denníkov , ktorý napriek nášmu vysvetleniu a zaslanému stanovisku uviedol v tlačenom vydaní informáciu, že sme sa k téme nevyjadrili,“ uviedol E. Jambor .

V súvislosti s vydanými poukážkami SIEA všetkých zhotoviteľov upozorňuje, aby prijali len toľko zákaziek, ktoré zvládnu do konca mája pokryť bez toho, aby sa to negatívne prejavilo na kvalite inštalácií. Aj preto domácnosti opakovane vyzývala, aby si ešte pred vydaním poukážky overili, či splnia termíny inštalácie. Momentálne sa SIEA sústreďuje na kontrolu adries, ktoré domácností vyplnili v žiadostiach. Poukážky so zmluvami budú odoslané domácnostiam v najbližších dňoch. Zmluvy o poskytnutí príspevku domácnostiam sú zverejňované v centrálnom registri zmlúv potom, čo domácnosť odovzdá poukážku zhotoviteľovi.