V špeciálnom 24. kole SIEA vydala 1249 poukážok

V špeciálnom 24. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1249 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel v mimobratislavských regiónoch.

 

Vydané boli poukážky v celkovej hodnote 3 177 214 €. Domácnosti získali príspevky na 872 tepelných čerpadiel a 377 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

„Záujem o príspevky neprekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 4 milióny € a kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 72 hodinách od spustenia. Nevyužitá časť podpory z 24. kola bude presunutá do ďalšieho kola určeného pre zariadenia na výrobu tepla,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Nasledujúce kolo je určené pre domácnosti v mimobratislavských regiónoch. Podľa zverejneného harmonogramu bude vyhlásené 26. júna 2018. Domácnosti počas neho môžu požiadať o príspevky na solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Aktuálne je naň vyčlenených 1,1 milióna €. O konkrétnom navýšení vyčlenenej sumy bude SIEA informovať v najbližších dňoch.

Ak zostanú po prvom polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V druhom polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Aktuálne už SIEA pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019.

Doteraz bolo preplatených 13 151 poukážok v celkovej hodnote viac ako 29,2 miliónov €. V súčasnosti SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.