V 3. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 265 poukážok

V 3. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 265 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel.

O príspevky v 3. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky 2. apríla 2019 od 15. h. Kolo bolo uzatvorené po necelých 4 minútach od spustenia, kedy záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 800 000 €.

„V 3. kole sa potvrdil doterajší trend, ktorý už dlhšie naznačuje, že záujem o inštaláciu tepelných čerpadiel stúpa. K rýchlemu uzatvoreniu tretieho kola prispel aj fakt, že bolo vyhlásené po piatich mesiacoch od posledného kola pilotného projektu. Ďalší žiadatelia o podporu na tepelné čerpadlá môžu o poukážky požiadať 7. mája 2019 a počas nasledujúceho polroka ešte 3-krát,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Tohtoročné kolá s menšími alokáciami SIEA naplánovala tak, aby mali domácnosti, ktoré neuspeli, možnosť požiadať o poukážku v krátkom čase. Pri častejších kolách určených pre jeden druh zariadenia sú vyčlenené čiastky menšie ako v minulosti.

„Kratšie trvanie 3. kola súvisí aj s vyššími maximálnymi príspevkami na inštaláciu tepelných čerpadiel v porovnaní s ďalšími tromi druhmi podporovaných zariadení. Aj priemerná hodnota vydaných poukážok je pri tepelných čerpadlách vyššia. Vyčlenená suma bola rozdelená medzi menší počet žiadateľov ako pri iných druhoch zariadení. Samotný prínos tepelných čerpadiel pre plnenie cieľov projektu je vyšší ako pri zariadeniach využívajúcich slnečnú energiu,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

V 4. kole projektu, ktoré bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 9. apríla 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu v celkovej hodnote 800 000 €. O týždeň na to bude nasledovať kolo na slnečné kolektory s rovnakou sumou. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.