V 20. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 268 poukážok

V 20. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 268 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu. Kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od otvorenia.

Celková hodnota vydaných poukážok v 20. kole, ktoré bolo otvorené 10. septembra 2019, je 397 840 €. Záujem domácností v tomto kole takmer presiahol vyčlenenú sumu vo výške 400 000 €. Ďalšie kolo pre kotly na biomasu bude vyhlásené 22. októbra 2019.

V najbližšom 21. kole projektu, ktoré bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 17. septembra 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštalácie slnečných kolektorov v celkovej sume 700 000 €.

Do konca roka plánuje SIEA vyhlásiť ešte 4 kolá v celkovej hodnote 2,4 milióna €. Aktuálne je vydaných viac ako 5 700 platných poukážok v hodnote viac ako 11,2 milióna €.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.