V 12. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 559 poukážok

V 12. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 559 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch.

 

Príspevky získali domácnosti na 324 slnečných kolektorov, 146 tepelných čerpadiel a 89 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.
Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,1 milióna € o 10 % po 8 minúte od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených viac ako 7 000 poukážok za vyše 15,5 miliónov €. Ďalšie poukážky v hodnote takmer 6 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.

V tejto súvislosti SIEA upozorňuje domácnosti a zhotoviteľov, aby neodkladali inštalácie na poslednú chvíľu, pretože poukážok v obehu je veľa a žiadosti o preplatenie je možné podávať len do 3 mesiacov od vydania poukážok. Už 4. júla 2017 skončí platnosť poukážok vydaných začiatkom apríla a následne v dvojtýždňových intervaloch uplynú termíny pre poukážky z ďalších kôl.

„Aby mali domácnosti i zhotovitelia prehľad o termínoch, dokedy je potrebné zariadenia nainštalovať a doručiť SIEA žiadosti o preplatenie poukážok, doplnili sme do harmonogramu výziev konkrétne termíny platnosti poukážok,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA. Podrobnosti k doručovaniu žiadostí o preplatenie sú zverejnené v usmernení, ktoré je k dispozícii na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia/ Usmernenia.

Najbližšie 13. kolo projektu určené pre fotovoltické panely v mimobratislavských regiónoch bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 11. júla 2017 s alokáciou 900 000 €. Termín vyhlásenia ďalšieho kola určeného pre zariadenia na výrobu tepla je 8.augusta 2017.