V 10. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 226 poukážok na fotovoltiku

V 10. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 226 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov. Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré potvrdili záujem počas otvoreného kola.

O príspevky v 10. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky od 28. mája 2019 od 15. h.

Rovnako ako v predchádzajúcom fotovoltickom kole aj tentoraz bolo možné žiadosti podávať 24 hodín. Pôvodne vyčlenená alokácia 500 000 € nebola vyčerpaná. Celková hodnota vydaných poukážok v 10. kole je 306 026 €. Zostávajúce prostriedky SIEA presunie do kôl určených pre zariadenia s väčším dopytom.

Na ostatné tohtoročné fotovoltické kolá plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyčleniť po 500 000 €. Najbližšie fotovoltické kolo bude vyhlásené už 25.6.2018. To je skôr, ako uplynie 30 dňová lehota, počas ktorej sú poukážky automaticky platné. Domácnosti, ktoré teraz vydané poukážky z rôznych dôvodov nevyužijú a budú sa chcieť uchádzať o nové v najbližšom fotovoltickom kole, preto musia požiadať o predčasné ukončenie ich platnosti.

V 11. kole projektu, ktoré bude otvorené 4. júna 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel v celkovej hodnote 1 000 000 €. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu ešte 9 ďalších kôl.