Výzva SOP PS 1111010-041

Priorita č. 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu

Opatrenie č. 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb

Schéma podpory malých a stredných podnikateľov (Schéma štátnej pomoci)

Dátum vyhlásenia: 15.6.2004

Dátum predloženia: 30.9.2004

Alokácia: 1 206,0 mil. SK

Výzva

Ostatné materiály k výzve

Uzávierka prijímania žiadostí

Uzávierka pre podanie žiadostí pre podporu rozvoja nových a existujúcich podnikov je v termíne do 30. septembra 2004 do 16.00 hod, a to aj v prípade doporučenej zásielky (nerozhoduje dátum pečiatky podacej pošty ale dátum fyzického doručenia zásielky).

Adresa:

NARMSP

Záhradnícka 153

821 08 Bratislava

tel.:++421-2-555 71 610

fax:++421-2-555 71 601