SIEA plánuje rozvíjať spoluprácu v oblasti inovácií a vzdelávania s kazašskou národnou agentúrou pre technologický rozvoj

 

Zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) sa v dňoch 11. a 12. 6. 2013 zúčastnili 6. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku  a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazachstanom v Astane.

 

V rámci podujatia absolvovali úspešné bilaterálne rokovanie so zástupcom generálneho riaditeľa kazašskej Národnej agentúry pre technologický rozvoj  (NATD) Anaurbekom Sultangazinom. „Predmetom rozhovorov boli predovšetkým možnosti spolupráce medzi SIEA a NATD pri podpore a rozvoji inovačných aktivít a taktiež v predávaní poznatkov SIEA z oblasti propagácie energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných  zdrojov energie na Slovensku,” uviedla Svetlana Gavorová.

 

Zástupca riaditeľa NATD ocenil bohaté skúsenosti SIEA so školeniami a poskytovaním informácií v daných oblastiach či už pre domácich, ale aj zahraničných expertov. „Zaujalo ho napríklad, že odborníci SIEA v minulosti vzdelávali predstaviteľov kazašskej spoločnosti Kazachenergoexpert, ktorí mohli nadobudnuté poznatky neskôr využiť pri tvorbe a uskutočňovaní plánov na zvyšovanie energetických úspor v Kazachstane,” vysvetlila Gavorová. Energetické úspory pritom v tomto období začali byť prioritou kazašskej vlády. Hlavným predmetom činnosti NATD je podobne ako v prípade SIEA rozvoj inovačných aktivít, čo by do budúcnosti taktiež malo predstavovať základ vzájomnej spolupráce. Výsledkom rozhovorov je predbežná dohoda deklarujúca vážny záujem oboch strán na ďalšej spolupráci.

 

Programové ciele medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu sa sústredili na podporu hospodárskeho rastu, respektíve posilnenie rozvoja obchodnej a investičnej spolupráce oboch krajín. Sektorové zameranie bolo orientované na oblasti energetiky, inovácií, priemyslu, infraštruktúry, zdravotníctva a pôdohospodárstva. Výsledkom bola dohoda na znení Protokolu zo 6. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazachstanom. Za slovenskú delegáciu ho podpísal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis, za kazašskú stranu námestník ministra priemyslu a nových technológií Bachtyzan Žaksalijev.