Prezentácie zo seminára Využitie slnečnej energie na ohrev vody v bytových domoch

Na tohtoročnom veľtrhu Aqua-therm 2011 si mohli návštevníci vypočuť aj prednášky s príkladmi konkrétnych inštalácií solárnych systémov na ohrev vody v bytových domoch. Prezentácie zo seminára organizovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) sú k dispozícii tu.

13. ročník medzinárodného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky potvrdil, že dopyt po informáciách a radách, ako usporiť energiu a využívať moderné technológie rastie. Návštevníci, ktorí sa chystajú rekonštruovať, prípadne plánujú alebo dokončujú dostavby domov, zapĺňali aj priestor pred stánkom SIEA, kde mohli využiť bezplatné energetické poradenstvo financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Stanok2.jpgStanok3.jpgStanok4.jpgAquatherm_ucastnici_1000.jpg

Prez_Stibrany1.jpg

Prez_Thermosolar.jpgStanok1_vyska.jpg

Mnohí sa pýtali na štátne dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu, na ktoré Ministerstvo hospodárstva SR tento rok vyčlenilo vyše 2,6 milióna €. Viacerí ocenili pripravené brožúry a letáky, z ktorých mohli získať základné informácie o tom, ako postupovať pri výbere týchto moderných technológií. Viacerých zaujala aj možnosť konzultovať optimálne riešenia pre ich domácnosť aj neskôr, telefonicky, e-mailom alebo osobne v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Pred stánkom bolo tesno aj počas bezplatného semináru Využitie slnečnej energie na ohrev vody v bytových domoch, ktorý sa uskutočnil počas druhého dňa konania veľtrhu 9. 2. 2010. Keďže prednáškovú sálu zaplnilo vyše 60 záujemcov, ďalší počúvali pred sálou, prípadne žiadali o individuálne konzultácie priamo v priľahlom stánku SIEA.

Účastníci seminára mali možnosť vypočuť si užitočné odporúčania, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní, či sú ich domy vôbec vhodné na inštaláciu a efektívne využívanie solárnej energie.

Na základe už zrealizovaných projektov napr. v bytových domoch v Dudinciach, na Sliači, či vo Vyhniach, získali reálnu predstavu o nákladoch, návratnosti a úsporách tohto riešenia.

Samostatná časť bola venovaná téme podpory využívania alternatívnych zdrojov energie získaním dotácie z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Seminár uzatvorili praktické informácie o návrhoch, inštalácii a prevádzke solárnych termických systémov v bytových domoch.

Prezentácie:

AKO ZISTIŤ, ČI JE VÁŠ DOM VHODNÝ NA VYUŽITIE SLNEČNEJ ENERGIE (.pdf)

Ing. Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra

KDE V BYTOVÝCH DOMOCH INŠTALOVALI SOLÁRNE SYSTÉMY S PODPOROU ZO ŠTÁTNYCH DOTÁCIÍ (.pdf)

Ing. Renáta Rutšeková, Slovenská inovačná a energetická agentúra

SKÚSENOSTI S NÁVRHOM, INŠTALÁCIOU A PREVÁDZKOU SOLÁRNYCH TERMICKÝCH SYSTÉMOV NA OHREV TEPLEJ VODY V BYTOVÝCH DOMOCH (.pdf)

Mgr. Marian Ježo THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

Seminár a informačné materiály pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.