Poukážky na kotly na biomasu získalo 300 domácností, žiadosti je možné naďalej podávať

Po otvorení zásobníkového systému v projekte Zelená domácnostiam II získalo poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu 300 domácností. Žiadosti pre kotly je možné naďalej podávať. Budúci týždeň sa otvorí registrácia žiadostí pre slnečné kolektory a pre tepelné čerpadlá.

Záujem domácností o podporu na výmenu starých neekologických kotlov na uhlie za kotly na biomasu pretrváva. Maximálny príspevok na inštaláciu moderných kotlov na drevo, štiepku alebo pelety, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky, je 1500 €. Celková hodnota 300 nových poukážok, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 18. júna 2020, je  448 500 €.

„Domácnosti, ktoré poukážku získali, majú 3 mesiace na inštaláciu zariadení. Ďalších viac ako 100 domácnosti, ktorých žiadosti čakajú v zásobníku, má istotu, že ich poukážky budú vydané a môžu sa na inštaláciu pripraviť. Ak budú chcieť zmeniť zariadenie, informačný systém im to umožní až do vydania poukážky. Žiadosti je možné naďalej podávať. Tento rok plánujeme pre kotly vydať ďalšie poukážky v hodnote viac ako 750-tisíc €,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Podávanie žiadostí pre slnečné kolektory sa podľa zverejneného harmonogramu otvorí v pondelok 22.6.2020 o 15.00 hod., pre tepelné čerpadlá v stredu 24.6.2020 a pre fotovoltické panely v pondelok 29.6.2020.

Momentálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 7 000 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok je viac ako 14 miliónov €. Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

 

Kedy budú vydané ďalšie poukážky na kotly na biomasu?

V upravenom zásobníkovom systéme závisí termín nasledujúceho vydávania poukážok od toho, kedy domácnosti a zhotovitelia ukončia inštalácie k už vydaným poukážkam a doručia kompletné žiadosti o ich preplatenie. Aktuálne majú domácnosti k dispozícii poukážky na kotly v hodnote 700-tisíc €, čo je v tomto prípade maximálny finančný limit pre poukážky v obehu, t.j. ktoré sú platné, ale ešte neboli preplatené. Ďalšie poukážky môžu byť vydané, keď hodnota poukážok v obehu pre toto zariadenie klesne pod minimálny finančný limit 400-tisíc €. Informačný systém potom môže vydať poukážky na kotly až do celkovej hodnoty 300-tisíc €, čomu zodpovedá približne 200 kusov. Poukážkam pre kotly, ktoré SIEA vydala vo februári, končí predĺžená platnosť 26. júla 2020. Pri nových poukážkach je termín na podanie žiadostí o preplatenie do 18. septembra 2020. Ďalšie poukážky na kotly by mohli byť vydané v tomto období. Informácie o aktuálnom stave v zásobníkoch sú zverejnené v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku.