Podávanie žiadostí o poukážku na tepelné čerpadlá je naďalej otvorené

Podávanie žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá z projektu Zelená domácnostiam II bolo otvorené 24. júna 2020 o 15.00 h. Žiadosti je možné naďalej podávať až do uzatvorenia zásobníka.

Inovovaný zásobníkový systém podávania žiadostí umožnil pokryť záujem všetkých domácností, ktoré chcú podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel využiť. Stalo sa tak po prvý raz od roku 2015, kedy Slovenská inovačná a energetická agentúra spustila pilotný projekt Zelená domácnostiam.

„Prvých približne 470 poukážok na tepelné čerpadlá bude vydaných už dnes. Domácnosti, ktoré ich získajú, majú na inštaláciu zariadenia tri mesiace. Ďalší žiadatelia majú na prípravu dlhší čas. Žiadosť v zásobníku znamená, že prostriedky sú pre nich rezervované. Poukážky budú vydávané postupne,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Žiadosti je možné naďalej podávať, až kým sa nenaplní zásobník s vyčlenenou sumou 6 miliónov €. Zoznam žiadosti v zásobníku je zverejnený. Aktuálne v ňom čaká na vydanie poukážok na tepelné čerpadlá v celkovej hodnote viac ako 4,5 milióna € vyše 1 530 záujemcov.

Okrem žiadostí o poukážky na čerpadlá je momentálne možné podať aj žiadosti pre slnečné kolektory a kotly na biomasu, pri ktorých zásobníky zostali taktiež otvorené. „Elektronické formuláre sú od minulého týždňa verejne dostupné a ak niekto skúšal vyplniť žiadosť pre tieto zariadenia, informačný systém si pamätal jednotlivé políčka aj pri vypĺňaní novej žiadosti pre iné zariadenie. To je dôvod, prečo boli prvé žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá zaregistrované skôr ako zvyčajne, už po necelej minúte. Vykonali sme už opatrenia, aby sa takáto situácia nezopakovala,“ zdôraznil S. Jurikovič.

O vydaní poukážky je domácnosť informovaná e-mailovou správou. Prvé správy o vydaní poukážky na tepelné čerpadlá budú doručené dnes o 11.00 h. Dovtedy si môžu domácnosti podané žiadosti skontrolovať a v prípade potreby upraviť. Ak zistia chybu, môžu zadané údaje po prihlásení do informačného systému zmeniť s výnimkou údajov o mieste inštalácie. Ak je podávanie žiadostí otvorené a domácnosť zistí, že v lehote nestihne zariadenie nainštalovať alebo, že miesto inštalácie uviedla nesprávne, môže pôvodnú žiadosť zaradenú v zásobníku sama zrušiť a registrovať novú. Podrobnejšie informácie o možnostiach úprav sú uvedené v manuáli pre domácnosti.

V prípade otázok je možné kontaktovať konzultačné centrá projektu telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h alebo elektronicky na e-mailovej adrese zelenadomacnostiam@siea.gov.sk.

Počet poukážok, ktoré budú dnes vydané, závisí od hodnoty poukážok v obehu, t.j. od platných poukážok vydaných v minulosti, ktoré ešte neboli preplatené. Poukážky na tepelné čerpadlá môžu byť vydávané do maximálneho finančného limitu vo výške 2,7 milióna €. Vzhľadom nato, že aktuálne sú v obehu poukážky v hodnote takmer 1,27 milióna €, bude možné v najbližšom termíne vydať poukážky v maximálnej hodnote zhruba 1,43 milióna €, čomu zodpovedá približne 470 kusov. Ďalšie poukážky na tepelné čerpadlá budú vydané potom, keď hodnota poukážok v obehu klesne pod minimálny finančný limit 1,7 milión €.