Informačný deň k programu Inteligentná energia – Európa 2

V rámci informačného dňa, ktorý sa uskutočnil 11. marca 2011, boli prezentované možnosti a podmienky podpory projektov pre oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, energetickej hospodárnosti budov a alternatívnych palív. Zúčastnil sa na ňom a vystúpil aj zástupca Európskej komisie z Executive Agency for Competitivness and Innovation (EACI) Christof Marx.

Kontakt:

Projektový manažér: Eduard Jambor

Tel.: +421/2/58 248 203

E-mail: eduard.jambor@siea.gov.sk

 

Prílohy:
Program Informačného dňa
Účasť organizácii zo SR v programe IEE
Praktické skúsenosti z predchadzajucich projektov SCPC
IEE 2011 – Applying successfully, how does it work
IEE – Funding priorities 2011
Výzva IEE 2011