Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Medzinárodné projekty / Prebiehajúce projekty

fb_logo

Aktuálne medzinárodné projekty v oblasti energetiky, na ktorých sa podieľa SIEA


BIOMASS POLICIES 

biomass_pol_logo2.pngbiomass_jigsaw.jpgProjekt si kladie za cieľ ovplyvniť politiku 11 štátov EÚ zlepšením politického rámca pre mobilizáciu efektívneho využívania domácich zdrojov biomasy, informovať všetky zainteresované subjekty a podporovať záväzky vyplývajúceho zo strategických dokumentov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.


ODYSSEE-MURE 2012

Cieľom projektu ODYSEE-MURE 2012 je monitorovanie stanovených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej, ako aj národnej úrovni. Porovnáva krajiny z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotí dopady národných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a účinnosť smerníc EÚ.

 

Request2Action

Projekt je zameraný na odstraňovanie prekážok v snahe o zvyšovanie kvality rekonštrukčných prác v súvislosti so zlepšovaním energetickej hospodárnosti budov. Bude to robiť prostredníctvom zlepšovania prístupu k relevantným informáciám pre kľúčových účastníkov trhu.

 

GEOCOM

Projekt GEOCOM (Geothermal Communities) by mal demonštrovať najlepšie dostupné technológie pri využívaní geotermálnej energie v kombinácii s inovatívnymi opatreniami energetickej efektívnosti a integráciou niektorých ďalších obnoviteľných zdrojov energie.

 

GreenGasGridsGGG_logo_male.jpg

Projekt sa zameriava na odstraňovanie bariér na trhu s biometánom, ktoré obmedzujú dopyt po ňom. Ich elminácia by mala v konečnom dôsledku viesť k zvyšovaniu produkcie tejto suroviny. Predmetom záujmu v rámci dosahovania stanovených cieľov sú predovšetkým problematické otázky týkajúce sa trhu, technických noriem a aktuálne platnej legislatívy v danej oblasti.

MaTrID MaTrID_logo.jpg

Projekt sa zameriava na integrované energetické plánovanie, projektovanie a transformáciu trhu pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Kladie dôraz na kvalitu vypracovania projektovej dokumentácie a aktívnu spoluprácu odborníkov od stanovenia si cieľov až po vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov pri projektovaní budov.

 

BUILD UP SKILLS - STAVEDU 

Cieľom projektu BUILD UP SKILLS - STAVEDU je vytvoriť národnú kvalifikačnú a vzdelávaciu schému pre remeselné a inštalatérske profesie na stavbách súvisiace s energetickou efektívnosťou a hospodárnosťou a využívaním OZE v budovách. Má zvýšiť odbornosť a kvalifikáciu remeselníkov, stavebných robotníkov, technikov a inštalatérov systémov a iných profesií, ktorí už pôsobia v praxi.

 

Bioenergy4Business 

Cieľom projektu Bioenergy-4-Business je zvýšenie využívania pevnej biomasy na výrobu tepla v komerčnom sektore namiesto uhlia, oleja a zemného plynu. Projekt stavia most medzi politikami a trhmi pre podporu vytvárania priaznivého prostredia pre využitie v obchodných modeloch a starostlivým posúdením a implementáciou v bioenergetických tepelných aplikáciách v priemysle, verejnom sektore, poľnohospodárstve a sektore služieb.

 

Aktuálne medzinárodné projekty v oblasti inovácií, na ktorých sa podieľa SIEA 

 

 
 
© 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém