Zelená domácnostiam II čaká na žiadosti o poukážky, zásobníky sú otvorené

Domácnosti, ktoré chcú do konca roka inštalovať slnečné kolektory, kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, majú naďalej možnosť požiadať o poukážku z projektu Zelená domácnostiam II. Žiadosti o príspevky na fotovoltické panely bude možné podávať od pondelka.

Inovovaný zásobníkový systém podávania žiadostí umožňuje pokryť záujem všetkých domácností, ktoré chcú využiť európske príspevky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V prípade tepelných čerpadiel sa tak stalo po prvý raz od roku 2015, kedy Slovenská inovačná a energetická agentúra spustila pilotný projekt Zelená domácnostiam.

„V zásobníkoch sme podľa dopytu v predchádzajúcom období vyčlenili sumy na polročné obdobie a poukážky budú vydávané postupne. Dnes pripravuje zmluvy s poukážkami na tepelné čerpadlá prvým 482 domácnostiam, ďalších viac ako 1 000 žiadostí momentálne čaká v zásobníku. Do konca roka je plán podporiť celkom 2 000 inštalácií sumou 6 miliónov €,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Maximálny príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400 €, pri slnečných kolektoroch je to 1 750 € a po 1 500 € môžu získať domácnosti na inštalácie kotlov na biomasu a fotovoltických panelov. Zároveň platí, že európsky príspevok môže tvoriť maximálne polovicu nákladov na zariadenie vrátane inštalácie.

Momentálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 7 200 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Suma doteraz preplatených poukážok je viac ako 14 miliónov €. Celkom je na podporu inštalácií vyčlenených 37 miliónov €. Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.