SIEA vyhlásila riadne záverečné výzvy pre podnikateľov ku kreatívnym voucherom na architektúru, reklamu a marketing

Malí a strední podnikatelia budú môcť požiadať o kreatívny voucher a využiť ho na svoje projekty v odvetviach: Architektúra a Reklama a marketing. Riadne záverečné výzvy ku kreatívnym voucherom vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra 9. septembra 2022. Online registrácia bude spustená od piatka 16. septembra 2022 a registrácia bude uzatvorená v pondelok 19. septembra 2022.

 

Výšku finančnej pomoci je možné získať v hodnote do výšky maximálne 85 % oprávnených nákladov rovnako pre podnikateľov Bratislavského samosprávneho kraja aj regiónov mimo BSK a to pre odvetvie Architektúry v maximálnej výške 5 000 € a odvetvie Reklama a marketing v maximálnej výške 4 500 € pre regióny mimo BSK a 3 000 € pre Bratislavský samosprávny kraj.

 

Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych Výziev sú k dispozícii na stránke www.vytvor.me v sekcii Výzvy.

 

Pomoc vo forme kreatívnych voucherov je poskytovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.