Prezentácie o využití slnečnej energie v bytových domoch

Bytové domy so zámerom využívať v budúcnosti slnečné kolektory na ohrev vody mali na seminári, ktorý 31. 3. 2011 počas výstavy CONECO RACIOENERGIA 2011 zorganizovala SIEA, možnosť získať viaceré praktické informácie, ako vybrať kvalitné zariadenie a spoľahlivú realizačnú firmu.

 

Podrobnosti o inštalácii slnečných kolektorov vyhľadávali návštevníci CONECA počas celého veľtrhu v stánku SIEA. Niektorí požiadali odborných konzultantov a expertov aj o test, či je ich dom vhodný na využívanie slnečných kolektorov.  Vyše 50 zástupcov bytových a rodinných domov,  ktorí o inštalácii slnečných kolektorov uvažujú, navštívilo v tretí deň konania veľtrhu v bratislavskej Inchebe prednáškovú sálu, kde sa popoludní konal seminár Využitie slnečnej energie na ohrev vody v bytových domoch.

Kosa.jpgPeto_Stibrany.jpgRenatka_Rutsekova.jpgGottas.jpgMarusinec.jpgucastnici.jpgdiskusia.jpgcena_pexeso.jpgIMGP2126_edit.jpgIMGP2214_edit.jpgIMGP2292_edit.jpgIMGP2334_edit.jpg

Podobný seminár zaplnil prednáškovú sálu aj mesiac pred tým, počas februárovej výstavy Aquatherm v Nitre. V Bratislave bola podstatne rozšírená prezentácia „Na čo nezabudnúť pri návrhu a inštalácii solárnych termických systémov v bytových domoch, aby bola prevádzka čo najefektívnejšia“ a pribudla posledná prednáška o bytovom dome v Bratislave, ktorý polroka využíval slnečnú energiu na ohrev vody.

Je Váš dom vhodný?

Základné odporúčania, ako identifikovať bytový dom, pre ktorý môže byť výhodné inštalovať si solárne kolektory, predniesol konzultant banskobystrického poradenského centra ŽIŤ ENERGIOU Peter Štibraný. Upozornil aj na niekoľko zaujímavých inštalácií, pre ktoré pripravil aj analýzu návratnosti investície. Podrobnejšie údaje o 30 projektoch bytových domov, ktoré už požiadali o dotáciu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach vo výške vyše 90 tisíc EUR, boli obsahom druhej prezentácie Renáty Rutšekovej. Vo svojej prednáške sa venovala aj náležitostiam žiadosti o dotácie, o ktorých ako konzultantka banskobystrického poradenského centra ŽIŤ ENERGIOU denne informuje majiteľov rodinných a bytových domov.

Základom je projekt

V ankete spokojnosti účastníci najviac ocenili rozsiahlu prednášku Alfréda Gottasa zo spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., ktorý podrobne vysvetlil, ako si vybrať, objednať a nechať inštalovať solárne kolektory tak, aby zariadenie prinášalo majiteľom čo najväčší úžitok počas čo najdlhšieho obdobia. Za šetrenie na nesprávnom mieste označil podceňovanie dôležitosti prípravy kvalitného projektu. Upozornil na skutočnosť, že pri návrhu systému by mal projektant poznať aj zdanlivo nesúvisiace informácie, ako je napríklad vekové zloženie obyvateľov domu. Ako vysvetlil, ak bytový dom napríklad obýva viacero rodín s dorastajúcimi deťmi, ktoré krátko po inštalácii odídu bývať preč, systém môže byť zbytočne predimenzovaný a návratnosť investície sa môže predĺžiť.

Zásady umiestnenia

A. Gottas pridal i konkrétne a názorné ukážky systémov, ktorých funkčnosť znižovali tieniace stavby, stromy alebo samotné kolektory. „Minimálna akceptovateľná vzdialenosť medzi kolektormi umiestnenými na výšku je 2,5 metra,“ vysvetlil. Ako dodal, na strechu bytových domov je možné zvyčajne bez problémov rozmiestniť kolektory, ktoré dokážu zabezpečiť optimálnu potrebu teplej vody pre obyvateľov šiestich poschodí. Podotkol, že vo vyšších domoch síce môžu mať problém s voľnou plochou a kolektormi vedia zabezpečiť len menší podiel potrebnej ohriatej vody, no investícia sa im zvyčajne vracia rýchlejšie, pretože možnosti systému častejšie využívajú na maximum.  Poukázal aj na nesprávne umiestňovanie kolektorov do dolnej časti sedlovej strechy, kde je väčšia pravdepodobnosť, že kolektor bude poškodený zosúvajúcim sa snehom. V podobnej súvislosti odporúčal spodnú hranu kolektorov inštalovať dostatočne vysoko – minimálne 50 cm od plochy, na ktorej sú umiestnené.

Overte si kvalitu výrobkov i inštalácie

Padli aj praktické odporúčania, kde na zariadení hľadať označenie skutočného výrobcu. Pripojené boli ukážky po pár mesiacoch používania zničeného systému, ktorého rozvody pred spustením dostatočne nevyčistili. Iné zariadenie zničil mráz, pretože systém pred spustením preplachovali vodou a nie nemrznúcou zmesou. A. Gottas upozornil, aké fatálne dôsledky môže mať umiestnenie nezaisteného ventilu pred expanznou nádobou. Zároveň všetkým odporúčal, aby odvzdušňovacie ventily na sústave kolektorov definitívne uzavreli po zhruba týždňovej prevádzke. Na záver prezentácie zdôraznil, že objednávateľ systému by sa mal zaujímať o garancie, ktoré poskytuje tak výrobca zariadenia, ako aj firma, ktorá systém inštaluje.

Katastrofa, z ktorej sa možno poučiť

O tom, že ide o podstatnú vec sa presvedčili aj v SVB Medzijarky, kde si nechali koncom roka 2008 inštalovať systém pozostávajúci zo 16 trubicových kolektorov. No kolektory majiteľom bytového domu v bratislavskej Vrakuni prinášali úžitok len pol roka, pretože v júli 2009 systém strhol vietor s rýchlosťou 110 km/h. Zlých okolností bolo síce viac, ale za najväčší problém označil predseda tamojšieho SVB Peter Marušinec nekvalitné upevnenie, a ako neskôr zistili aj nejednoznačnú zmluvu s poisťovňou. Na seminári ukázal aj fotografiu zdevastovaného systému v hodnote desiatok  tisíc eur. V tejto súvislosti zdôraznil, že dôležité je vybrať si kvalitnú firmu, pripraviť dobrú zmluvu – určite za asistencie právnika a zabezpečiť si zodpovedný stavebný dozor, ktorý skontroluje dodávky i upevnenie.

Prezentácie:

Ako zistiť, či je Váš dom vhodný na využitie slnečnej energie .pdf – Ing. Peter Štibraný (SIEA)

V ktorých bytových domoch už inštalovali solárne systémy s podporou zo štátnych dotácií .pdf – Ing. Renáta Rutšeková (SIEA)

Na čo nezabudnúť pri návrhu a inštalácii solárnych termických systémov v bytových domoch, aby bola prevádzka čo najefektívnejšia .pdf – Ing. Alfréd Gottas (THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.)

Skúsenosti bytového domu v Bratislave s prevádzkou solárneho systému .pdf – Ing. Peter Marušinec (predseda SVB Medzijarky)