O Zelenú domácnostiam je enormný záujem

 

Počas prvých 24 hodín od začiatku vydávania poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam požiadalo o príspevky na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie viac ako 1000 záujemcov.

 

V rámci 1. kola projektu je k dispozícii pre domácnosti mimo Bratislavského kraja 2 780 000 €, v Bratislavskom kraji 470 000 €. Záujem o podporu pravdepodobne už čoskoro prekročí tieto sumy. „Preto už teraz pripravujeme 2. kolo s podstatne väčšou alokáciou. Naším cieľom je, aby mohlo byť otvorené v januári 2016,“ uviedol Eduard Jambor, riaditeľ odboru komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

 

Informácia o aktuálnom stave čerpania bude pravidelne zverejňovaná na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Uvoľňovanie prostriedkov postupne v rámci konkrétnych kôl súvisí s pravidlami financovania národných projektov a plnenia ich cieľov. V prípade Zelená domácnostiam je cieľom dosiahnuť 55 MW inštalovaného výkonu z obnoviteľných zdrojov energie do konca roku 2018.

 

Celkovo je na pilotný projekt Zelená domácnostiam k dispozícii 45 miliónov €, z toho pre Bratislavský samosprávny kraj 2,3 mil. €. Celková suma vyčlenená na tento účel v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je na úrovni 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.