Kotol na biomasu v rodinnom dome v Krupine

Návratnosť investície:

S použitím štátnej dotácie 7 rokov

Bez dotácie 9 rokov a 4 mesiace

Životnosť zariadenia: 15 rokov

 

Majiteľ štvorpodlažného rodinného domu v Krupine vymenil plyn za biomasu. V roku 2009 dokončil rekonštrukciu domu a nainštaloval plnoautomatický kotol na spaľovanie drevných peliet s výkonom 23,7 kW. Používa ho na vykurovanie a ohrev teplej vody. Za technológiu vrátane inštalácie zaplatil 4206 €,  z toho 1000 € dostal späť ako dotáciu zo štátneho Programu na zvýšenie využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach.

Ako rýchlo sa investícia vráti bolo možné vyrátať vďaka tomu, že si majiteľ pravidelne evidoval spotrebu peliet. Tá bola porovnaná s množstvom spotrebovaného plynu v predchádzajúcom období. Z prepočtu vyplýva, že ročné náklady na spotrebované pelety boli nižšie ako náklady na vykurovanie plynom. Pri výpočte korektnej výšky úspor nákladov na palivo bolo nutné zohľadniť aj vplyv nižšej potreby tepla pre dom po osadení nových okien a dverí v roku 2008.

Spotreba paliva

Spotreba zemného plynu
19. 10. 2008
– 18. 10. 2009
3552 m3
/ 37 249 kWh
1 680,77 €
Predpokladaná spotreba peletiek, v cene 0,166 €/kg, vrátane dopravy
od 10/2009
do konca 9/2010
6 800 kg
1 128,80 €

Ekonomické hodnotenie

Výška investície vrátane montáže 4 206,65 €
Dotácia na kotol -1 000 €
Úspora nákladov na palivo 453 €*
Jednoduchá návratnosť s dotáciou 7 rokov
Jednoduchá návratnosť bez dotácie 9 rokov a 4 mesiace
Predpokladaná životnosť zariadenia 15 rokov

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, september 2010

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania.


Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU . Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.