fb_logo
 

Významná obnova budov

vizual_vob.png

Zvyšujúce sa ceny energií sú dôvodom, prečo hľadať možnosti ako ušetriť. Opatrenia týkajúce sa významnej obnovy budov prinášajú majiteľom, ako aj nájomcom nehnuteľností množstvo výhod. Šetria peniaze za energiu, zvyšujú komfort bývania a pozitívne vplývajú na životné prostredie. Mnohým sa myšlienka znižovania energetických nákladov páči. Len máloktorí však skutočne efektívne opatrenia aj zrealizujú.

Príčinou býva nedostatok informácií o možnostiach, ktoré poskytujú. Často sú preceňované súvisiace náklady či dočasný diskomfort. Navyše, niektorí majitelia či nájomcovia nehnuteľností považujú výsledné prínosy za neisté.

Energetický "komplic" Vám ponúka možnosť oboznámiť sa s výhodami jednotlivých krokov významnej obnovy budov. Prináša osvedčené postupy ako pri renovácii naplniť očakávania a požiadavky vyplývajúce zo snahy o zabezpečenie energetickej efektívnosti a radí, kedy sa oplatí ísť až nad ich rámec. 

Koľko tepla spotrebujeme na vykurovanie?


Kadiaľ teplo uniká a čo najviac ovplyvňuje veľkosť tepelných strát?


Čo je to tepelný most?


Čo to je to tepelný odpor stavebnej konštrukcie?


Čo je to súčiniteľ prestupu tepla?


Aké sú základné úsporné opatrenia v rámci významnej obnovy budov?


Môže realizácia významnej obnovy budovy spôsobiť problémy?


Čím je dobré začať pri obnove budovy?


Čo je to energetická spotreba domu?


Čo je potrebné spraviť pred začiatkom významnej obnovy bytového domu?


Prečo je kvalita vypracovania projektu dôležitá?


Ako je to s dĺžkou záruky na dielo?


Aký je význam stavebného dozoru?


Ako postupovať pri výbere zhotoviteľa?


Kedy je potrebné budovu hydraulicky vyregulovať?


Keď chcem vlastný zdroj tepla v budove, mám sa ním zaoberať pred alebo po zateplení?


Odkazy na správne technologické postupy týkajúce sa obnovy


 
© 2012 SIEA. Časť obsahu webovej stránky vznikla v spolupráci s ENERGIA.SK

logo - request  req_siea.png  req_iee.png