Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Konferencia priemyselných energetikov


Konferencia priemyselných energetikov

Konferencia priemyselných energetikov sa uskutoční 25.- 26. októbra v Hoteli Slovakia v Žiline. Podujatie pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci so Združením priemyselných odberateľov energie a Asociáciou energetických manažérov. Registrácia bola ukončená 19.10.2011. »» 19.9.2011


Usmernenie prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS


Usmernenie prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS

S účinnosťou od 15. 7. 2011 nadobudlo platnosť usmernenie pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z výziev  administrovaných sekciou ŠF pre rozvoj MSP SIEA k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS. »» 18.7.2011


Usmernenia k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR


Usmernenia k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

Dňa 23. 06. 2011 nadobudla účinnosť „Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. V tejto súvislosti bolo 24. 6. 2011 aktualizované aj usmernenie určené pre výzvy, ktorých implementáciu má v gescii Sekcia štrukturálnych fondov pre rozvoj malého a stredného podnikania SIEA. »» 17.7.2011


Zákon o poskytovaní dotácií nadobúda účinnosť 1. júla


Zákon o poskytovaní dotácií nadobúda účinnosť 1. júla

Po parlamente, ktorý 1. júna 2011schválil zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR č. 181/2011 Z.z., ho odobril aj prezident SR. Účinný je od 1. júla 2011. Výška príspevku na kotly na biomasu a na slnečné kolektory zostáva rovnaká, menia sa však niektoré podmienky. »» 27.6.2011


Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov


Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov sa uskutočnia dňa 7. septembra 2011 o 9.00 h v budove SIEA v Bratislave. »» 22.6.2011


SIEA školila expertov z post sovietskych republík


SIEA školila expertov z post sovietskych republík

Slovenská inovačná a energetická agentúra usporiadala 13. – 14. júna 2011 školenie a študijnú návštevu s názvom „COMBO Course“ zamerané na propagáciu energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Podujatie bolo určené pre odborníkov z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska ... »» 21.6.2011


Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001


Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001, ktoré bude súvisieť so zmenou zákona č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Usmernením sa zároveň predĺži termín predkladania žiadostí. »» 17.6.2011


Závery z okrúhleho stola Energetické služby pre verejný sektor


Závery z okrúhleho stola Energetické služby pre verejný sektor

Slovenské obce málokedy siahajú po projektoch zameraných na znižovanie spotreby energie, pri ktorých by sa im investície úplne vrátili z budúcich úspor. O dôvodoch tejto situácie diskutovali experti začiatkom mája 2011 počas veľtrhu PRO REGION v Banskej Bystrici za okrúhlym stolom na tému Energetické služby pre verejný sektor. »» 14.6.2011


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - elektrina


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - elektrina

Skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike v odbore výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a výroba elektriny z jadrového paliva sa uskutočnia  9. septembra 2011 o 8:30 v budove SIEA v Bratislave. »» 13.6.2011


Oznámenie o ukončení pôsobenia sekcie štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého stredného podnikania


Oznámenie o ukončení pôsobenia sekcie štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého stredného podnikania

Ministerstvo hospodárstva  SR oznamuje, že k 11.06.2011 dochádza k presunu činností spojených s implementáciou opatrení v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a  Sektorového operačného programu Priemysel a služby z doterajšej pôsobnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania do pôsobnosti SIEA. »» 10.6.2011


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).