Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - plyn


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - plyn

Skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike so zameraním na plyn sa uskutočnia 2. decembra 2011 o 8.30 h v budove SIEA. »» 25.10.2011


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR–111SP/LSKxP–1101 Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov , Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, ktoré sa uskutočnia od 21. 10. 2011. »» 17.10.2011


Upozornenie pre žiadateľov, ktorí majú na portáli ITMS k 15. 10. 2011 rozpracované žiadosti


Upozornenie pre žiadateľov, ktorí majú na portáli ITMS k 15. 10. 2011 rozpracované žiadosti

Elektronické verzie žiadosti o príspevok na výskum a vývoj rozpracované k 15. 10. 2011 nebude možné na portáli ITMS po 16. 10. 2011 upravovať. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky preto dôrazne upozorňuje žiadateľov, ktorí majú na portáli ITMS rozpracované žiadosti o príspevok na výskum a vývoj, aby svoje žiadosti elektronicky odoslali do 15. 10. 2011. »» 13.10.2011


Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001


Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 13. októbra 2011 Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernením sa predlžuje termín na predloženie ŽoNFP do 26.10.2011. »» 13.10.2011


Ďalšie žiadosti o dotácie na kolektory a kotly na biomasu sú schválené


Ďalšie žiadosti o dotácie na kolektory a kotly na biomasu sú schválené

Zo sumy 2 675 200 € vyčlenenej začiatkom roku 2011 na dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu je po dvoch mesiacoch od vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí rozdelených medzi žiadateľov už 77 percent prostriedkov. »» 10.10.2011


Upozornenie o uvoľnení novej verzie ITMS portálu do prevádzky


Upozornenie o uvoľnení novej verzie ITMS portálu do prevádzky

Upozornenie o uvoľneni novej verzie ITMS portálu do prevádzky. »» 5.10.2011


Vyhlásenie výzvy pre podnikateľské subjekty


Vyhlásenie výzvy pre podnikateľské subjekty

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. 9. 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podnikateľské projekty súvisiace s nákupom inovatívnych technológií, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity. Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Termín predkladania žiadostí je do 29. februára 2012. »» 30.9.2011


Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora


Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

SIEA organizuje prípravný kurz ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora. Prvý z troch na seba nadväzujúcich blokov sa uskutoční 10. - 13. 10. 2011 v Banskej Bystrici. »» 19.9.2011


Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora


Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora sa uskutočnia v dňoch 14., 15. a 16. decembra 2011 o 9.00 h v Banskej Bystrici. »» 19.9.2011


Vyhrajte investora 2011


Vyhrajte investora 2011

Máte nápad, o ktorom si myslíte, že je skvelý, no chýbajú vám peniaze? Chcete realizovať zaujímavý projekt a hľadáte partnera? Chýbajú vám prostriedky na presadenie svojho biznis nápadu? Prihláste sa do súťaže do 11. novembra 2011 a vyhrajte investora pre svoj podnikateľský plán. »» 19.9.2011


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).