Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Seminár Znižovanie energetickej náročnosti bytových domov pri využití slnečnej energie


Seminár Znižovanie energetickej náročnosti bytových domov pri využití slnečnej energie

Pre zástupcov vlastníkov bytov a správcovských spoločností je určený seminár na tému „Znižovanie energetickej náročnosti bytových domov pri využití slnečnej energie“. Uskutoční sa už v utorok 20. septembra 2011 v Bratislave. Zaregistrujte sa čím skôr. »» 25.8.2011


Energetické dni v krajských mestách


Energetické dni v krajských mestách

Pozývame verejnosť na Energetické dni v krajských mestách. Počas augusta a septembra máte možnosť využiť bezplatné energetické poradenstvo v obchodných centrách v 7 mestách. Pre deti je pripravený špeciálny program a darček. »» 17.8.2011


Príspevok pre podnikateľov na inovatívne technológie, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity


Príspevok pre podnikateľov na inovatívne technológie, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity

Podľa výzvy Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity môžu obce a mestá do 31. októbra 2011 doplniť svoje žiadosti o pomoc zo štruktúrálnych fondov EÚ o projektové zámery, na základe ktorých budú môcť miestni podnikatelia požiadať o príspevok na inovatívne technológie, ak vďaka nim zamestnajú príslušníka rómskej komunity. »» 2.8.2011


Podpora rozvoja klastrov v strednej Európe


Podpora rozvoja klastrov v strednej Európe

Spustenie medzinárodného projektu ClusterCOOP na podporu rozvoja klastrov v krajinách strednej Európy sa uskutočnilo počas konferencie v Budapešti, 12. až 13. júna 2011 za účasti ministerstva hospodárstva a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. »» 15.7.2011


Záujemcovia o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu môžu podávať žiadosti do konca novembra


Záujemcovia o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu môžu podávať žiadosti do konca novembra

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 1. augusta 2011 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie. Záujemcovia môžu podávať žiadosti do konca novembra 2011 Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Na dotácie vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR sumu 2 675 200 €. »» 1.8.2011


Usmernenie č. 5 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č. 5 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. júla 2011 Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001. Usmernením bol zároveň predĺžený termín predkladania projektov zameraných na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj do 14. októbra 2011. »» 20.7.2011


Konferencia priemyselných energetikov


Konferencia priemyselných energetikov

Konferencia priemyselných energetikov sa uskutoční 25.- 26. októbra v Hoteli Slovakia v Žiline. Podujatie pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci so Združením priemyselných odberateľov energie a Asociáciou energetických manažérov. Registrácia bola ukončená 19.10.2011. »» 19.9.2011


Usmernenie prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS


Usmernenie prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS

S účinnosťou od 15. 7. 2011 nadobudlo platnosť usmernenie pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z výziev  administrovaných sekciou ŠF pre rozvoj MSP SIEA k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS. »» 18.7.2011


Usmernenia k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR


Usmernenia k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

Dňa 23. 06. 2011 nadobudla účinnosť „Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. V tejto súvislosti bolo 24. 6. 2011 aktualizované aj usmernenie určené pre výzvy, ktorých implementáciu má v gescii Sekcia štrukturálnych fondov pre rozvoj malého a stredného podnikania SIEA. »» 17.7.2011


Zákon o poskytovaní dotácií nadobúda účinnosť 1. júla


Zákon o poskytovaní dotácií nadobúda účinnosť 1. júla

Po parlamente, ktorý 1. júna 2011schválil zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR č. 181/2011 Z.z., ho odobril aj prezident SR. Účinný je od 1. júla 2011. Výška príspevku na kotly na biomasu a na slnečné kolektory zostáva rovnaká, menia sa však niektoré podmienky. »» 27.6.2011


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).