Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

SIEA od decembra s novým logom


SIEA od decembra s novým logom

Slovenská inovačná a energetická agentúra používa od 1.decembra 2016 nové logo. Jednoduchšie jednofarebné logo postupne nahradí doterajšiu viacfarebnú grafiku. »» 9.6.2017


Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.4.1, aktivita D, E, F


Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.4.1, aktivita D, E, F

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 5.8.2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Prioritnú os 4 , Investičnú prioritu 4.4, Špecifický cieľ 4.4.1, aktivita D, E, F. »» 9.6.2017


Poukážky z 2. kola Zelenej domácnostiam boli odoslané domácnostiam


Poukážky z 2. kola Zelenej domácnostiam boli odoslané  domácnostiam

Zmluvy k 3216 poukážkam z 2. kola projektu Zelená domácnostiam už SIEA odoslala domácnostiam. Tie majú 30 dní od dátumu uvedeného na poukážkach na to, aby si našli zhotoviteľa a uzatvorili s ním zmluvu o inštalácií. V prvom rade by však mali skontrolovať, či pri vypĺňaní žiadosti o poukážku uviedli správne údaje. »» 9.6.2017


Najčastejšie otázky k výzve zameranej na obnovu verejných budov


Najčastejšie otázky k výzve zameranej na obnovu verejných budov

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 12.1.2016 zoznam najčastejších otázok k aktuálnej výzve zameranej na obnovu verejných budov. »» 9.6.2017


SIEA upozorňuje domácnosti a zhotoviteľov, aby skontrolovali údaje na poukážkach


SIEA upozorňuje domácnosti a zhotoviteľov, aby skontrolovali údaje na poukážkach

Z 1453 poukážok vydaných v 1. kole projektu Zelená domácnostiam si vlastníci rodinných a bytových domov uplatnili u zhotoviteľov len dve tretiny. Či budú poukážky aj preplatené, závisí aj od toho, či sú na nich uvedené správne údaje. »» 9.6.2017


Pripravovaná výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom


Pripravovaná výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP plánuje do konca februára 2017 vyhlásiť  výzvu zameranú na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla. »» 9.6.2017


Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok


Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok

Žiadatelia o príspevok v rámci OP Výskum a inovácie musia byť najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa týka všetkých, ktorí žiadajú sumu vyššiu ako 100 000 eur. »» 9.6.2017


Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky


Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky

S cieľom dostatočným spôsobom ozrejmiť, aký dátum je rozhodujúci pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky, vydala SIEA usmernenie pre zhotoviteľov. Rozhodujúci je dátum doručenia osobne na pracovisko SIEA a dátum podania žiadosti o preplatenie na poštovú prepravu. »» 9.6.2017


Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike


Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

Aktualizačná odborná príprava pre držiteľov Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční v dňoch 24. - 25. apríla 2017 v Piešťanoch. »» 9.6.2017


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - elektrina


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - elektrina

Skúšky na získanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike v odboroch výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a tiež v spojení s odborom výroba elektriny z jadrového paliva sa uskutočnia dňa 17. 3. 2017. »» 9.6.2017


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).