Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Národný projekt ZIVSE spája podnikateľskú komunitu s verejným a akademickým sektorom


Národný projekt ZIVSE spája podnikateľskú komunitu s verejným a akademickým sektorom

Diskusie s podnikateľmi, samosprávou a akademickým sektorom v slovenských mestách. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (NP ZIVSE) začína poradenskú činnosť diskusiami v regiónoch. »» 6.2.2018


Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania


Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania

Dovoľujeme si Vás upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je MH SR, resp.SIEA. »» 6.2.2018


Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti


Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.1.2018 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti. »» 30.1.2018


Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.2.1


Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.2.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 30.1.2018  Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. »» 30.1.2018


Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zo dňa 30. 01. 2018


Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zo dňa 30. 01. 2018

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje žiadateľom, že plánuje uzavrieť výzvu s kódom OPKZP-P04-SC431-2017-19 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov z dôvodu presiahnutia disponibilnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. »» 30.1.2018


Pozvánka na informačný seminár k 36. výzve


Pozvánka na informačný seminár k 36. výzve

SIEA ako SO pre OP KŽP pripravila informačný seminár k 36. výzve zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív (OPKZP-PO4-SC411-2017-36). Seminár sa uskutoční 22.2.2018 v Bratislave. »» 29.1.2018


Pozvánka na informačný seminár k 35. výzve


Pozvánka na informačný seminár k 35. výzve

SIEA ako SO pre OP KŽP pripravila informačný seminár k 35. výzve zameranej na zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva. Seminár sa uskutoční 22.2.2018 v Bratislave. »» 29.1.2018


V 18. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 588 poukážok


V 18. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 588 poukážok

V 18. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 588 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami je 143 bez využitia elektrickej akumulácie. »» 26.1.2018


Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2017


Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2017

Prihláste svoje produkty, technológie alebo služby do 11. ročníka Súťaže o cenu  ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2017. Termín podania prihlášok je predĺžený do 16. apríla 2018. »» 19.1.2018


Najčastejšie otázky k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch


Najčastejšie otázky k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

SIEA ako SO pre OP KŽP zverejnila dňa 4.1.2018 zoznam najčastejších otázok k 30. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch. »» 4.1.2018


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).