Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Pozvánka na konferenciu Otvorene o obnove bytových domovAž polovica bytových domov na Slovensku zatiaľ nie je obnovená. Aké sú požiadavky na obnovu, aká je prax, ale aj o tom, čo môžu zástupcovia vlastníkov urobiť pre zabezpečenie kvalitnej obnovy, sa bude hovoriť na konferencii "Otvorene o obnove bytových domov", ktorá sa uskutoční 14. a 15. apríla 2015 v Piešťanoch.

Ľutujeme, ale registrácia je už uzatvorená.

Máte ešte možnosť zaregistrovať na čakaciu listinu. Je pravdepodobné, že sa miesto ešte uvoľní. Akonáhle sa niekto z prihlásených účastníkov odhlási, budeme záujemcov kontaktovať v poradí, v akom sa prihlásili. Novým záujemcom pošleme informáciu, či potvrdzujeme ich registráciu, najneskôr do 13. 4. 2015.


V Stratégii obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, ktorú vláda schválila v júli 2014, sa uvádza, že do konca roka 2013 boli obnovené budovy so 470-tisícmi bytmi. To je zhruba 50 percent zo všetkých bytových jednotiek. Podľa strategického zámeru by malo byť každoročne obnovených až 29-tisíc bytov. 

 

Napomôcť by tomu mali aj prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý podporuje obnovu bytových domov predovšetkým prostredníctvom zvýhodnených úverov. V tohtoročnom rozpočte by malo byť na tento účel vyčlenených viac ako 150 miliónov €. Väčšina z nich je k dispozícii v rámci projektu JESSICA II financovaného z európskych štrukturálnych fondov z programového obdobia 2007 - 2013. Prostriedky majú byť využité na zateplenie, odstránenie systémových porúch, výmenu výťahov, výmenu spoločných rozvodov a vybudovanie bezbariérových prístupov.

 

Celkom by mala byť v tomto roku prostredníctvom ŠFRB podporená obnova domov s viac ako 30-tisíc bytovými jednotkami. Ďalšie domy sa môžu rozhodnúť pre obnovu z vlastných prostriedkov alebo z iných zdrojov. V každom prípade zástupcov vlastníkov v týchto domoch čaká náročné obdobie príprav, presviedčania a rozhodovania. Keďže pôjde o investície vlastníkov bytov,  je veľmi dôležité, aby mali informácie priamo z praxe a nemuseli napríklad zatepľovať dvakrát. Odborníci im poradia, ako si vybrať projektanta, realizátora či stavebný dozor tak, aby platili za kvalitné práce a materiál. Samostatné prednášky budú venované vyregulovaniu vykurovacieho systému, ale aj vyregulovaniu a izolácii vnútorných rozvodov teplej vody, teda povinnostiam, ktoré si majú bytové domy splniť do konca roku 2015. 

 

Program konferencie je pripravený špeciálne pre zástupcov bytových domov, ktorí doteraz pre svoju zaneprázdnenosť alebo z iných dôvodov nevyužili možnosť získať aktuálne informácie v tejto oblasti. Na podujatí v Piešťanoch budú mať šancu zorientovať sa v tejto problematike a získať užitočné informácie o možnostiach dôslednej a kvalitnej obnovy, ktorá sa prejaví aj na úsporách energie. Konferencia je preto určená predovšetkým pre zástupcov vlastníkov a členov rád spoločenstiev bytových domov, ktoré zatiaľ nie sú zateplené, prípadne nerealizovali iné úsporné opatrenia. Pozvaní sú aj predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovia.

 

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a Štátnym fondom rozvoja bývania. Podujatie, ktoré sa uskutoční v hoteli Esplanade v Piešťanoch,  je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vstup na konferenciu je bezplatný, je však potrebné sa vopred zaregistrovať.  
 

Program konferencie
14. apríla 2015
BLOK: Plány, požiadavky, podpora
09.00 Registrácia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.10

Akčný plán energetickej efektívnosti úspory v budovách
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR

10.30 Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11.00 Požiadavky na významnú obnovu budov a prax
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
11.40 Podporné mechanizmy zvýhodňujú celkovú obnovu
Dana Pištová, Štátny fond rozvoja bývania
12.10 Obed
BLOK: Nešetrite na odborníkoch, šetrite energiu
13.30 Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti
Zuzana Petrášová, Michaela Kollárová, Štátny fond rozvoja bývania
13.55

Úspory energie sa už monitorujú
Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra

14.20

Význam integrovaného navrhovania pri obnove bytových domov
Henrich Pifko, Inštitút pre energeticky pasívne domy

14.40

Výberom projektanta zásadne ovplyvňujete ekonomiku stavby
Karol Ferenčík, PF7, s.r.o., Bratislava

15.05 Kontrola od zámeru po odovzdanie stavby
Ivan Pauer, Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb
15.30 Občerstvenie
16.00 Ako prežiť zatepľovanie
Róbert Keleši, Monty PRO, s.r.o., Bratislava
16.30

PANELOVÁ DISKUSIA: Projekt, stavebný dozor, certifikát – prečo sa oplatí trvať na kvalite
Kvetoslava Šoltésová (SIEA), Alena Ohradzanská (MDVRR SR), Dana Pištová, Zuzana Petrášová, Michaela Kollárová (ŠFRB), Zuzana Sternová (Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.), Henrich Pifko (Inštitút pre energeticky pasívne domy), Karol Ferenčík (PF7), Ivan Pauer (SASDARS), Róbert Keleši, (Monty PRO ), Petra Jurčáková (Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku), Eugen Kurimský (Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností)

18.00 Záver
15. apríla 2015
BLOK: Technické zariadenia budov
09.00 Povinnosti pre bytové domy v kocke
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
09.30 Hydraulické vyregulovanie prináša úsporu aj v bytových domoch
Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica
10.00 Po zateplení treba znova vyregulovať vykurovaciu sústavu
Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš
10.30 Vyregulovanie rozvodov teplej vody
Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING, s.r.o. , Bratislava
11.00 Občerstvenie
11.30 Je povinnosť izolovať rozvody teplej vody v budovách nevyhnutným zlom alebo prínosom
Peter Výboch, STING ENERGO, s.r.o., Banská Bystrica
12.00

Efektivita investovania do modernizácie a prevádzky centrálneho zdroja tepla v budove
Dušan Piták, Termoservis DP, s.r.o., Žiar nad Hronom

12.30 Elektrina a možnosti úspor, na ktoré sa zabúda
Juraj Šipula, Banská Bystrica
13.00 Obed
14.30 Ukončenie konferencie
Podmienky účasti:
  • Vstup na podujatie je bezplatný. Účastníci, ktorí majú záujem prihlásiť sa na konferenciu, sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára.
  • Z jednej spoločnosti alebo bytového domu sa môžu na podujatie prihlásiť maximálne 2 zástupcovia. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr do 10. 4. 2015.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.
  • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.
Organizačné informácie:

Miesto podujatia: hotel Danubius Health Spa Resort Esplanade v Piešťanoch

Registrácia účastníkov: 14. apríla 2015, 9.00 - 10.00 h

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie v prvý deň konferencie a občerstvenie počas trvania konferencie.

 

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Najbližšie konferencie, ktoré SIEA pripraví v rámci projektu poradenstva, sa budú venovať obnove budov vo vlastníctve samospráv a energeticky efektívnemu osvetleniu.
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).