Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Na rekonštrukciu rozvodov centralizovaného zásobovania teplom je z európskych zdrojov k dispozícii 10 miliónov €


Na zvyšovanie účinnosti distribúcie tepla v systémoch centralizovaného zásobovania teplom (CZT) je v 57. výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 10 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebežne. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 21.11.2019. Výzva bude otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. januára 2020. Následne budú projekty hodnotené v trojmesačných intervaloch.


O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo rozvod tepla podľa zákona o tepelnej energetike. Miera podpory je najviac 75 % z celkových oprávnených výdavkov. Podľa schémy de minimis je na jeden projekt a jeden podnik možné v rámci tejto výzvy získať príspevok maximálne 200 000 €.


Oprávnené sú projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov CZT, pri ktorých bude vopred energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple, to znamená, že bude zabezpečená vyššia účinnosť rozvodov tepla.


Pre účely tejto výzvy sa výstavbou rozumie optimalizácia trasy existujúcich rozvodov tepla, vrátane pripojenia nových odberateľov tepla k existujúcim rozvodom alebo prepojenie systémov, s cieľom vytvorenia systému CZT, ktorý ako celok bude po realizácii projektu energeticky účinnejší ako pred realizáciou projektu.


SIEA bude organizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, na ktorých získajú detailnejšie informácie k podmienkam výzvy.
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).