Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

SIEA administruje aj výzvy zamerané na podporu spoločných služieb pre podnikateľov


 

S platnosťou od 31. decembra 2011 administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra aj výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré dovtedy patrili do pôsobnosti Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).


Administráciu výziev zameraných na podporu spoločných služieb pre podnikateľov, konkrétne na budovanie hnedých a zelených priemyselných parkov a účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách, zabezpečuje nový odbor finančného riadenia projektov EÚ pre rozvoj investícií a obchodu SIEA. (kontakty)

 

K presunu činností administrácie výziev patriacich do Operačného programu Konkurenscieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) dochádza na základe rozhodnutí ministra hospodárstva č. 50/2011 zo 14. septembra 2011 a č. 55/2011 z 26. októbra 2011.

S platnosťou od 31. decembra 2011 bol presunutý:

a) výkon činností týkajúcich sa implementácie Opatrenia 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov a Podopatrenia 1.1.3 - Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách v rámci OP KaHR,

b) výkon činností týkajúcich sa implementácie Opatrenia 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry - časť - Budovanie priemyselných parkov a rekonštrukcia výrobných hál a Opatrenia 1.5 - Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR prostredníctvom Schémy podpory medzinárodnej spolupráce (schéma štátnej pomoci) a Schémy podpory medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis v rámci SOP PS).

 

Uvedené zmeny nemajú vplyv na právne postavenie, práva a povinnosti prijímateľa, ktoré platia v nezmenenej podobe naďalej v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zmluvy o zriadení záložného práva, ako aj nadväzujúcich právnych úkonov.

 

Podrobnejšie informácie o výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP KaHR
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).