Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Prihláste sa do Európskych ocenení udržateľnej energie 2012


Podporujete zvýšenie energetickej efektívnosti a vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov energie? Prihláste sa do ďalšieho ročníka európskej súťaže Európske ocenenia udržateľnej energie. Termín na podanie prihlášok - do 29. februára 2012.

Propagácia jedinečných, ambicióznych a inovatívnych iniciatív, ktoré zdôrazňujú potrebu využívania obnoviteľnej energie a zvyšovania energetickej efektívnosti. To je cieľom Európskych ocenení udržateľnej energie, ktoré každoročne vyhlasuje Európska výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie (Executive Agency for Competitiveness and Innovation – EACI) v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie (EUSEW).

V súčasnosti prebieha prihlasovanie do ďalšieho ročníka projektu. Kto a ako sa môže uchádzať o ocenenie?

Podmienky prihlásenia:

  • preukázanie, ako významne projekt prispel k dosiahnutiu cieľov EÚ 2020 (t. j. zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ o 20 % pod hranicu roku 1990; získavanie 20 % energie z obnoviteľných zdrojov a zníženie spotreby primárnej energie o 20 % prostredníctvom zvýšenia energetickej efektívnosti do roku 2020).
  • vysvetlenie konkrétnych faktov a čísiel, ako projekt dosiahne úsporu energie a/alebo zvýši využívanie obnoviteľných zdrojov bez ohľadu na rozsah projektu.
  • možnosť opätovnej realizácie projektu – prihlásený projekt by mal byť ľahko realizovateľný iným subjektom, aby aj ďalší mohli profitovať zo získaných skúseností.
  • sídlo organizácie, ktorá je zodpovedná za projekt, musí byť v Európe.
  • projekty a výsledky výskumu a vývoja nie sú oprávnené zapojiť sa do ocenení. EUSEW slúži na zhromaždenie a prezentáciu výnimočných iniciatív s preukázateľnými výsledkami a vysokým potenciálom na opätovnú realizáciu. Neslúži na ocenenie projektov, ktoré sú vo fáze vývoja, testovania alebo demonštrácie nových a neodskúšaných prístupov a technológií.

Súťažné kategórie

Súčasťou prihlásenia je i výber súťažnej kategórie. Aby ste vybrali tú správnu, posudzujte len samotné jadro projektu a definujte jeho primárny cieľ. Porovnajte ho potom s popisom jednotlivých kategórií. Ak projekt spadá do viacerých kategórií, pravidlá súťaže dovoľujú vybrať dve – hlavnú kategóriu (napr. Bývanie) a dodatočnú (napr. Spotreba).

Organizátori súťaže každopádne prihlásený projekt preštudujú. Vyhradzujú si právo na vyradenie projektu zo súťaže. V prípade potreby Vás budú kontaktovať.

Komunikácia

- projekty, ktoré rozširujú povedomie o energetických výzvach, menia naše vnímanie a zlepšujú energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Iniciatívy z tejto kategórie sú zvyčajne založené na cielene komunikovaných aktivitách a masových mediálnych kampaniach, napr. televízne klipy, reklamné kampane atď.

Spotreba

- projekty, aktivity a služby, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie, či už priamo alebo nepriamo, napr. inteligentné energetické meracie systémy, spotrebiteľské webové stránky a sprievodcovia, súťaže v oblasti úspor energie, zelené obstarávania a pod.

Vzdelávanie

- iniciatívy, ktoré zlepšujú vedomosti a zručnosti spojené s oblasťou energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie. Aktivity sa zvyčajne realizujú vzdelávacími inštitúciami (školami, univerzitami, školiacimi centrami), napr. energetické vzdelávanie na základných a stredných školách, špecializované školenia, štipendijné programy atď.

Bývanie

- projekty so zameraním na zvýšenie energetickej efektívnosti budov alebo na výrobu vlastnej energie z obnoviteľných zdrojov, napr. energeticky efektívna výstavba a rekonštrukcia, strešné solárne kolektory, pasívne domy a pod.

Doprava

- projekty prepravy ľudí alebo tovarov energeticky efektívnym spôsobom alebo pomocou využívania obnoviteľných zdrojov energie, napr. systémy prenájmu bicyklov, zelené plánovanie mobility, autobusy na eko-naftu a pod.

Termín na predloženie prihlášok: do 29. februára 2012
Prihláška do súťaže

Vyhlásenie výsledkov

Predstavenie víťazov prebehne počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa uskutoční 19. júna 2012 v Bruseli v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie.

O projekte Európsky týžden udržateľnej energie

Projekt Európsky týždeň udržateľnej energie (EU Sustainable Energy Week – EUSEW) pomáha k dosiahnutiu klimatických a energetických cieľov, ktoré si EÚ stanovila pre rok 2020, t.j. k znižovaniu skleníkových plynov, zvyšovaniu energetickej efektívnosti a vyššiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.

V rámci 1. ročníka Európskeho týždňa udržateľnej energie sa konalo jedno diskusné fórum. V roku 2011 sa pod hlavičkou kampane konalo už takmer 400 energetických dní v 27 krajinách EÚ a 17 ďalších štátoch v Európe a Afrike.

Počas jedného týždňa sa každý rok stretávajú významní predstavitelia z politického a akademického prostredia, ako aj zo súkromných a verejných inštitúcií, až po miestne mimovládne organizácie.

Kampaň EUSEW sa svojím zameraním na propagáciu nových prístupov k výrobe a spotrebe energie radí medzi jedinečné podujatia svojho druhu na svete.

Vyvrcholením týždňa EUSEW je vyhlásenie výsledkov súťaže Európske ocenenia udržateľnej energie. Verejnosti sa predstavujú  víťazovia spomedzi prihlásených projektov. Ich autormi sú inštitúcie verejnej správy, súkromné firmy, európske asociácie, univerzity a mimovládne organizácie. Spoločnou črtou všetkých projektov je, že propagujú energetickú efektívnosť, obnoviteľnú energiu, vzdelávanie v oblasti energetiky a šetrnú dopravu v rámci Európy.

Kampaň EUSEW organizuje Európska výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie (Executive Agency for Competitiveness and Innovation - EACI) v mene Generálneho riaditeľstva pre energiu Európskej komisie.
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).