Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Upozornenie pre žiadateľov, ktorí majú na portáli ITMS k 15. 10. 2011 rozpracované žiadosti


 

V nadväznosti na vydané Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-13SP-1001 (ďalej „Výzva“) zo dňa 13. októbra 2011, Ministerstvo hospodárstva dôrazne upozorňuje potenciálnych žiadateľov, ktorí k dátumu 14.10.2011 disponujú vypracovanou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“), aby ju elektronicky odoslali prostredníctvom webovej stránky www.itms.sk (portál ITMS) v súlade s pokynmi definovanými v Príručke pre žiadateľa do termínu 15.10.2011


Počas dní 16.10.2011 a 17.10.2011 nebude portál ITMS dostupný z dôvodu nasadenia novej verzie ITMS portálu zo strany dodávateľa systému. V prípade, že tak žiadatelia nevykonajú, budú všetky do toho času v portáli ITMS nepredložené (rozpracované) žiadosti o NFP zablokované voči ďalším zmenám. Zo zablokovaných žiadostí o NFP sa na ITMS portáli automaticky vygeneruje PDF verzia rozpracovanej žiadosti o NFP, ktorú nie je možné predložiť. PDF verzia bude obsahovať údaje aktuálne evidované v neodoslanom elektronickom formulári v momente zablokovania žiadosti o NFP, pričom žiadateľ bude povinný vytvoriť a spracovať novú žiadosť o NFP. V tejto súvislosti dávame do pozornosti zverejnený oznam na webových stránkach poskytovateľa o plánovanej odstávke verejného portálu ITMS počas dní 16. a 17. októbra 2011 a všetkých z nej vyplývajúcich obmedzeniach.

 

V zmysle vydaného Usmernenia č. 6 platnosť jednotlivých príloh (tri mesiace, resp. 10 dní ku dňu predloženia žiadosti o NFP), tak, ako sú detailne definované v Príručke pre žiadateľa, zostávajú nezmenené. Dôrazne preto upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, aby zabezpečili platnosť príloh v súlade s podmienkami Výzvy, zároveň upozorňujeme, že za rozhodujúci deň, pri posudzovaní dodržania aktuálnosti predkladaných príloh (tri mesiace, resp. 10 dní ku dňu predloženia žiadosti o NFP), sa berie do úvahy deň predloženia papierovej verzie žiadosti o NFP na adresu vykonávateľa, resp. deň jej odoslania na prepravu poštou alebo kuriérom.

 

Podrobnejšie informácie o výzve
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).