Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Konferencia priemyselných energetikov


REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ 19.10.2011
Pozvánka .pdf

 

Konferencia priemyselných energetikov sa uskutoční 25.- 26. októbra v Hoteli Slovakia v Žiline. Podujatie pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Združením priemyselných odberateľov energie a Asociáciou energetických manažérov.

Súčasťou konferencie je exkurzia spojená s prehliadkou energetického zdroja v Novej Dubnici, ktorý využíva kombinovanú výrobu elektriny a tepla na báze biomasy pri zabezpečovaní centrálneho zásobovania teplom. (Pôvodne plánovaná prehliadka novoinštalovaného paroplynového cyklu v teplárni v Považskej Bystrici sa neuskutoční kvôli povinnej odstávke zariadenia.)

 

Prednášky sú určené pre energetikov pracujúcich v priemysle, v sektore služieb a vo verejnom sektore. Vstup na podujatie je bezplatný.

 

Konferenciu organizuje SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

 

Termín konania: 25. – 26. októbra 2011

Miesto konania: Hotel Slovakia, Žilina

Registrácia na konferenciu bola z kapacitných dôvodov ukončená 19. októbra 2011.

Program:

UTOROK, 25. 10. 2011

9.00 h Prezencia účastníkov a občerstvenie

10.00 h BLOK: Energetický audit – povinnosť alebo nevyhnutnosť?
 • Energetický audit - povinnosť alebo nevyhnutnosť?, Pavol Kosa, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava, pracovisko Banská Bystrica
 • Praktická využiteľnosť energetických auditov, distribúcia a dodávka energie, Michal Žídek, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výskumné energetické centrum
 • Benchmarking a energetické indikátory v priemysle, Pavol Koreň, INOVEOS, s.r.o., organizačná zložka, člen skupiny Altran
 • Integrovaná dodávka elektriny a plynu pre koncového odberateľa, Roman Lipnička, Elgas, s.r.o., Považská Bystrica
 • Realizácia projektu "Trigenerácia v tlačiarenskom závode", Petr Horák, TENERGO Brno, a.s.,

12.00 h Obed

13.00 h BLOK: Priemyselné emisie – súčasť environmentálneho hodnotenia v energetických auditoch
 • Pripravované právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia súvisiace s transpozíciou smernice 2010/75/EÚ, Ing. Jozef Bocko, Ministerstvo životného prostredia, Bratislava
 • Možnosti prechodných opatrení pre energetické zariadenia podľa smernice o priemyselných emisiách 2010/75/EÚ, Zuzana Kocúnová, Ministerstvo životného prostredia, Bratislava
 • Môže jedna obec vyprodukovať toľko emisií prachu ako veľká elektráreň, Jiří Horák, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výskumné energetické centrum
 • Vplyv nových právnych predpisov na postupy pri výkone oprávnených technických činností v oblasti merania emisií, Martin Motaj, MM Team, s. r. o., Bratislava
 • Požiadavky na prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia vyplývajúce zo zákona o ovzduší a súvisiacich právnych predpisov, Jozef Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
 • Dopady smernice č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, Július Jankovský, Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen

15.00 h Občerstvenie

15.30 h EXKURZIA
 • Prehliadka energetického zdroja v Novej Dubnici
19.00 h DISKUSNÉ FÓRUM
STREDA, 26. 10. 2011
8.30 BLOK: Obnoviteľné zdroje energie v podmienkach Slovenska
 • Čo prináša implementácia tretieho energetického balíčka EU odberateľom energie na Slovensku?, Mgr. Martin Sliva, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Perspektívy deregulácie energetického trhu na Slovensku, Ing. Richard Ružička, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Zmeny legislatívy v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov energie, Kvetoslava Šoltésová, Pavol Kosa, SIEA Bratislava, pracovisko Banská Bystrica
 • Možnosti a perspektíva využívania miestnych zdrojov biomasy v teplárenských podmienkach do roku 2016 a čo ďalej, Július Jankovský, Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen
 • Nové možnosti pre intenzívne využívanie biomasy v priemyselnej energetike, Jozef Víglaský, Technická univerzita Zvolen
 • Rekonštrukcia kotla pri 100% náhrade hnedého uhlia za drevné štiepky, Miroslav Kadlec, Martinská teplárenská, a.s.
 • Možnosti využitia kombinovanej výroby elektriny a tepla spaľovaním odpadnej biomasy v podmienkach CZT, Radoslav Kňazúr, DATATHERM, s.r.o. Teplička nad Váhom
 • Modulové riešenie KJ: Mikrokogenerácia na báze tuhých biopalív, Jozef Viglaský – Matthew Berry, Technická univerzita Zvolen / Cedar Ridge CE, s.r.o., Košice
10.30 Občerstvenie
 • Prevádzka integrovaného systému: biomasa - slnko - zemný plyn v podmienkach Slovenska, Ivan Ďuďák, Intech, s.r.o. Bratislava
 • Skúsenosti s prevádzkou stredných a veľkých tepelných solárnych systémov na Slovensku, Igor Iliaš, ENAS – Energoaudit a služby, s.r.o. Banská Bystrica
 • Vykurovanie peletami – komfortná, lacnejšia a stabilnejšia alternatíva voči fosílnym palivám, Ladislav Židek, BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec
 • Systémy získavania a energetického využitia miestne dostupných druhov biomasy a ostatných použiteľných palív, Petr Podola, Silberg Slovakia, s.r.o. Ružomberok
 • BIO-HEAT: Informačná podpora využívania biomasy získanej z energetických plantáží ako biopaliva pre systémy CZE v strednej a východnej Európe, Jozef Viglaský, Technická univerzita Zvolen / SK BIOM
 • Produkcia energetických štiepok z miestnej suroviny ako priama podpora rozvoja bioenergetiky v SR, Ján Psársky, BIOMASA – OZ Lesy SR, Levice
 • Financovanie projektov bioplynových staníc, Martin Kello, VUB, a.s. Bratislava
13.30 Obed
Podmienky účasti:
 • účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia bola z kapacitných dôvodov ukončená 19. októbra 2011.
 • pre záujemcov je možné v prvý deň konania konferencie (25. 10. 2011) zabezpečiť ubytovanie v hoteli Slovakia v Žiline (záujem o ubytovanie je potrebné potvrdiť v registračnom formulári). Náklady spojené s ubytovaním hradí organizátor.
 • účasť na exkurzii do teplárne v Dubnici nad Váhom  je dobrovoľná (záujem o účasť na exkurzii je potrebné potvrdiť v registračnom formulári).
 • ak máte záujem o podrobnejšie informácie, kontaktujte nás na telefónnom čísle 02 58248207, prípadne zašlite e-mailovú správu na adresu poradenstvo@siea.gov.sk.
Harmonogram:
 • registrácia účastníkov: 25. 10. 2011 o 09.00 h
 • začiatok konferencie: 25. 10. 2011 o 10.00 h
 • ukončenie konferencie: 26. 10. 2011 o 14.00 h

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).