Vrátiť sa na normálnu verziu

Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 23.4.2021 Usmernenie č.2 k výzve zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.