Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Inovácie / Podpora / Transfer technológií

fb_logo

Transfer technológií


Hľadáte partnerov na vedeckých a univerzitných pracoviskách na Slovensku? Využite služby Národného portálu pre transfer technológií alebo sa obráťte priamo na jednoltivé centrá pre transfer technológií. Ich cieľom je pomáhať pri prenose vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí z akademického prostredia do praxe, aby mohli byť komerčne zhodnotené.

 

Proces transferu technológií z akademického prostredia do praxe zahŕňa:

  • posúdenie realizovateľnosti a prínosov technológie,
  • voľbu spôsobu ochrany predmetu duševného vlastníctva,
  • uplatnenie práv na predmet duševného vlastníctva a realizáciu jeho ochrany,
  • voľbu spôsobu komercializácie (priamy predaj technológií, prevodom práv prostredníctvom poskytnutia licencie alebo založením spin-off firmy).

 

Pre uľahčenie posudzovania komerčného využitia vedeckých a technických poznatkov v podnikateľskom segmente, ako aj  pre efektívnejšiu podporu spolupráce vznikajú kancelárie resp. centrá pre transfer technológií, ktoré bývajú súčasťou vedeckých alebo univerzitných pracovísk. Koncept týchto pracovísk vznikol v roku 1980 v USA, kde sú označované skratkou „TTO" (Technology Transfer Offices).

 

V súvislosti s transferom technológií majú najväčší význam pre ochranu výsledkov duševného vlastníctva práva priemyselného vlastníctva (patentové právo, právo úžitkových vzorov, dizajnové právo, šľachtiteľské právo) a priemyselné práva na označenie (právo ochranných známok, právo označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení a právo obchodných mien).

 

Slovensko je, spolu s ďalšími štátmi strednej a východnej Európy, v počiatočnej fáze budovania podpory transferu technológií. Na národnej úrovni je proces uvádzaný do praxe v rámci projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK" na roky 2010 až 2014, ktorý administruje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Odborné poradenstvo, expertné a rešeršné služby, prístup k odborným databázam, metodické materiály, profily vedecko-výskumných inštitúcií v SR a ďalšie služby poskytuje Národný portál pre transfer technológií .

 

K vytvoreniu národnej infraštruktúry v oblasti transferu technológií významne prispel vznik a aktívne pôsobenie siedmych centier pre transfer technológií na vysokých školách, univerzitách a v rámci Slovenskej akadémie vied. Najnovšie centrum transferu technológií vzniklo na Žilinskej univerzite.
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).