Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu monitorovacej správy projektu (priebežnej a záverečnej) a následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS - aktualizované


V zmysle aktuálneho Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém“) je prijímateľ povinný s účinnosťou od 1. 10. 2010 zasielať monitorovacie správy projektu (priebežné, záverečné a následné) prostredníctvom verejného portálu ITMS. »»


Upozornenie pre žiadateľov / prijímateľov – dodržiavanie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní


V záujme zabezpečenia ochrany finančných záujmov Európskej únie si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. »»


Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie OP KaHR


Dňa 10.02.2011 nadobudla účinnosť "Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. »»


Usmernenie pre prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu (priebežnej a záverečnej) prostredníctvom verejného portálu ITMS


V zmysle aktuálneho Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém“) je prijímateľ povinný s účinnosťou od 1.5. 2010 zasielať Žiadosť o platbu (Priebežná/Záverečná) prostredníctvom verejného portálu ITMS. »»


Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001


Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001, ktoré bude súvisieť so zmenou zákona č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Usmernením sa zároveň predĺži termín predkladania žiadostí. »»


Oznámenie o ukončení pôsobenia sekcie štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého stredného podnikania


Oznámenie o ukončení pôsobenia sekcie štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého stredného podnikania

Ministerstvo hospodárstva  SR oznamuje, že k 11.06.2011 dochádza k presunu činností spojených s implementáciou opatrení v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a  Sektorového operačného programu Priemysel a služby z doterajšej pôsobnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania do pôsobnosti SIEA. »»


Usmernenie č. 4 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č. 4 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 26. 5. 2011 Usmernenie č. 4 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001. Projekty zamerané na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj je možné predkladať  do 16. 9. 2011. »»


MH SR pripravuje usmernenie k výzve KaHR-13SP-1001


MH SR pripravuje usmernenie k výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR 31. 3. 2011 oznámilo, že v súvislosti so zmenou zákona o verejnom obstarávaní pripravuje usmernenie k výzve KaHR-13SP-1001. Usmernením bude zároveň predĺžený termín predkladania projektov zameraných na priemyselný výskum a experimentálny vývoj. »»


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1001


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1001

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-13SP-1001 Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktoré sa uskutočnia 14. - 17. marca 2011. »»


Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. decembra 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR -13SP-1001  zameranej na podporu výskumu a vývoja. Usmernením bol zároveň predĺžený termín predkladania žiadostí do 30. 6. 2011. »»


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).