Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001


Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 13. októbra 2011 Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernením sa predlžuje termín na predloženie ŽoNFP do 26.10.2011. »»


Upozornenie o uvoľnení novej verzie ITMS portálu do prevádzky


Upozornenie o uvoľnení novej verzie ITMS portálu do prevádzky

Upozornenie o uvoľneni novej verzie ITMS portálu do prevádzky. »»


Vyhlásenie výzvy pre podnikateľské subjekty


Vyhlásenie výzvy pre podnikateľské subjekty

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. 9. 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podnikateľské projekty súvisiace s nákupom inovatívnych technológií, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity. Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Termín predkladania žiadostí je do 29. februára 2012. »»


Zverejnenie schémy pomoci k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu


Zverejnenie schémy pomoci k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Dňa 13. septembra 2011 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu. Schéma určuje rámec podpory k pripravovanej výzve zameranej na projekty súvisiace s nákupom inovatívnych technológií, ktoré umožnia podnikateľom zamestnať príslušníkov rómskej komunity. »»


Usmernenie č. 5 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č. 5 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. júla 2011 Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001. Usmernením bol zároveň predĺžený termín predkladania projektov zameraných na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj do 14. októbra 2011. »»


Usmernenie prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS


Usmernenie prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS

S účinnosťou od 15. 7. 2011 nadobudlo platnosť usmernenie pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z výziev  administrovaných sekciou ŠF pre rozvoj MSP SIEA k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS. »»


Usmernenia k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR


Usmernenia k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

Dňa 23. 06. 2011 nadobudla účinnosť „Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. V tejto súvislosti bolo 24. 6. 2011 aktualizované aj usmernenie určené pre výzvy, ktorých implementáciu má v gescii Sekcia štrukturálnych fondov pre rozvoj malého a stredného podnikania SIEA. »»


Výsledky schvaľovacieho procesu jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok sú oznamované žiadateľom príslušným sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom až po ukončení celého procesu hodnotenia


Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje všetkých žiadateľov, že v zmysle vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, sú výsledky schvaľovacieho procesu jednotlivých podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok oznamované všetkým žiadateľom príslušným sprostredkovateľským orgánom až po ukonční celého procesu hodnotenia. »»


Opätovné spustenie portálu ITMS


Od 8. 3. 2010 opäť funguje verejný portál ITMS - predkladanie žiadostí o NFP v elektronickej verzii. »»


Prerušenie prevádzky modulu pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta


V období od 20. 4. 2010 do 28. 4. 2010 bude z dôvodu rozšírenia funkcionalít odstavený modul pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta. »»


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).