Operačný program výskum a inovácie

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie, ktorý riadi Ministerstvo školstva SR, SIEA administruje výzvy zamerané na podporu inovácií a technologického transferu a na podporu technologického a aplikovaného výskumu. Zároveň v súlade so  Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, ktorú schválila Európska komisia ako ex ante kondicionalitu pred vypracovaním nového Operačného programu Výskum a inovácie, implementuje SIEA dva národné projekty. Sprostredkovateľským orgánom v prípade týchto výziev a projektov je Ministerstvo hospodárstva SR.

Zameranie národných projektov:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *