Vrátiť sa na normálnu verziu

Slovenské inovácie v Sillicon Valley

Získať skúsenosti priamo v centre IT priemyslu, v inkubátore Plug and Play Tech Center v Sillicon Valley umožnil 8 začínajúcim firmám Slovenský start-up rozvojový program (Slovak Start-up Development Program).

 

Program, ktorého cieľom by bolo skvalitniť inovatívne podnikateľské prostredie na Slovensku a sprostredkovať začínajúcim inovatívnym podnikom stáž v USA, bol spustený v septembri 2011. Zastrešovala ho Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

3 mesiace v najväčšom inkubátore

Súčasťou programu bol aj prvý ročník súťaže Startup Awards.SK.  Odmenou pre víťazné firmy bol trojmesačný pobyt priamo v inkubátore Plug and Play Tech Centre  Ocenení mali zabezpečené ubytovanie pre dvoch členov start-upu, účasť na programe, vrátane vstupu na workshopy, eventy a vlastné miesto v inkubátore. Do súťaže sa prihlásilo 61 záujemcov, spomedzi ktorých odborná porota vybrala 11 finalistov. Prihlásené práce hodnotili aj dvaja špecialisti z amerického inkubátora. Prvú časť  víťazných firiem vyslali do inšpiratívneho prostredia inkubátora začiatkom roka 2012. Druhá skupina vycestovala v druhom štvrťroku.

Pobyt v inkubátore bol pre vybrané start-upy podnetný. Mali jedinečnú šancu získať k svojim zámerom spätnú väzbu a naučiť sa, ako projekty prezentovať tak, aby investorov zaujali. A hoci tam žiadny z nich nenašiel investora, z ich reakcií po návrate vyplýva, že to bola neopakovateľné a cenné školenie.

Pripravený vyhráva

Do súťaže sa mohli zapojiť nielen začínajúce firmy s prvými výsledkami, ale aj tie, ktoré síce mali unikátnu myšlienku, ale ich produkt nebol úplne dotiahnutý. A práve firmy, ktoré boli počas návštevy inkubátora vo veľmi včasnom štádiu mohli podľa projektového manažéra SARIO Silvestra Sališa ťažko využiť príležitosti v celej šírke. Ako povedal, od firiem v americkom inkubátore sa očakáva, že to, čo majú v rukách, je funkčné. „Skúsenosti určite nazbierali, no bolo by lepšie, ak by sa doma vopred pripravili a mohli by z danej šance v zahraničí profitovať v čo najväčšej možnej miere,“ skonštatoval.

 

Odborným garantom prvého ročníka súťaže bola spoločnosť Neulogy. Druhý ročník súťaže Startup Awards.SK bol už v jej réžii. Ako avizovala, väčší dôraz budú klásť na vzdelávanie účastníkov, ktorým bude k dispozícii viac zahraničných prednášateľov.

Víťazné start-up firmy/projekty:

1. Nicereply 

Nicereply je spin-off spoločnosťou firmy Websupport. Zaoberá sa meraním spokojnosti zákazníkov s komunikáciou so zamestnancami. V Sillicon Valley sa im podarilo rozšíriť si zákaznícku základňu.

2. Coverpage 

V Coverpage, ktorápatrí pod spoločnosť Monogram Interactive, vytvorili aplikáciu umožňujúcu tvorbu a distribúciu digitálnych publikácií.

3. Work in Field, s.r.o. 

Mobilná aplikácia Work in Field, ktorá jespin-off spoločnosti Sygic, sa sústredila na navigáciu, meranie najazdených kilometrov a zber dát počas využívania služobných áut.

4. Studentive 

Projekt Studentive predstavil myšlienku spájať študentov s potencionálnymi zamestnávateľmi plnením reálnych úloh (challanges) pre firmu.