Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA pozýva na konferenciu Zásobovanie teplom aktuálne

O tom, aké výzvy čakajú slovenské teplárenstvo v najbližších mesiacoch a ako ho ovplyvnia plánované dekarbonizačné požiadavky Európskej únie, sa bude hovoriť na konferencii Zásobovanie teplom aktuálne, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra 23. a 24. 5. 2023 v Bratislave v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU.

Ako majú centralizované systémy zásobovania teplom zvládnuť dekarbonizáciu, decentralizáciu a zapájanie aktívnych spotrebiteľov a energetických komunít? A z čoho to zaplatiť? Otázky sú jasné a je samozrejmé, že bez pomoci to nepôjde. Vlani sa otvorila pre teplárenstvo podpora z Modernizačného fondu a tento rok spustí SIEA prvé výzvy z Programu Slovensko, ktoré sa tiež týkajú tohto sektora.

„Našou snahou je – poskytnúť na konferencii praktické informácie o možnostiach, ako v čase sprísňujúcich sa požiadaviek a nástupu lokálnych obnoviteľných zdrojov zabezpečiť, aby centralizované systémy zásobovania teplom ponúkali ekologický spôsob vykurovania bytových domov a verejných budov,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Na podujatí sa bude hovoriť o aktuálnych a pripravovaných formách podpory, ale aj o zmenách legislatívy a ich dopadoch v praxi. Samostatné prezentácie budú venované novele zákona o tepelnej energetike a dopadom vyhlášky č. 503/2022 Z. z. na rozpočítavanie nákladov na teplo. Samostatný tematický blok je zameraný na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v centralizovaných systémoch zásobovania teplom.

Podujatie je určené pre výrobcov a distribútorov tepla, správcov a zástupcov vlastníkov bytových domov, energetických audítorov a poskytovateľov garantovaných energetických služieb.

Konferencia sa uskutoční 23. – 24. mája 2023 v Lindner Hotel Gallery Central v Bratislave. Záujemcovia o účasť sa môžu na podujatie prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na stránke www.siea.sk. Vstup a ubytovanie v mieste konania konferencie, ktorá je organizovaná v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, je pre zaregistrovaných záujemcov bezplatný. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity. Po skončení podujatia budú k dispozícii prezentácie aj videozáznam z konferencie.

Rady odborných konzultantov SIEA je možné využiť bezplatne v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach alebo prostredníctvom poradenskej linky 0800 199 399.