SIEA pozýva na konferenciu Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia

Ako pripraviť projekty, v ktorých obnova budov neskončí len zateplením – bez ohľadu na to, ako sa v nich cítime? A do akej miery sa dá znížiť spotreba energie a zároveň zabezpečiť vnútorná pohoda? To sú hlavné témy konferencie Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia, ktorú 19. a 20. septembra 2023 organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

„Európska a štátna podpora bola v minulosti určená takmer výhradne na zníženie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov. Aktuálne a pripravované možnosti pomoci sú podstatne širšie. Vo viacerých podporných mechanizmoch sa našiel spôsob, ako financovať aj súvisiace opatrenia a dostať kvalitu vnútorného prostredia do centra pozornosti. Máme jedinečnú príležitosť žiť v zdravých efektívnych budovách, tak ju nepremárnime. O tom, prečo je to dôležité, budeme hovoriť na našej konferencii,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Podujatie, ktoré SIEA pripravuje v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, je určené pre vlastníkov verejných aj súkromných budov, ktorí sa zaujímajú o obnovu alebo uvažujú o novej výstavbe.

Na konferencii sa bude hovoriť o existujúcich a nových podmienkach financovania, ktoré prevádzkovateľov motivujú zamerať sa na komplexnú obnovu a umožňujú realizovať aj zelené opatrenia. Účastníci sa dozvedia, aké sú aktuálne a plánované povinnosti pri prevádzke vykurovacích a klimatizačných systémov, ale aj čo ukázali kontroly v tejto oblasti.

Hlavnú časť programu tvoria prezentácie o najnovších trendoch pri využívaní technických zariadení budov. Vysvetlené budú prínosy aj vhodné kombinácie zariadení, ale aj funkcie dôležitých komponentov. K dispozícii budú aj praktické príklady, ako zabezpečiť inteligentné vykurovanie, účinné vetranie a chladenie a zdravé osvetlenie. Samostatná prezentácia bude venovaná systémom riadenia, ktoré umožňujú udržateľnú správu a prevádzku nehnuteľností.

Konferencia sa uskutoční 19. – 20. septembra 2023 v hoteli AquaCity Poprad. Záujemcovia o účasť sa môžu na podujatie prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na stránke www.siea.sk. Vstup a ubytovanie v mieste konania konferencie, ktorá je organizovaná v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, je pre zaregistrovaných záujemcov bezplatný. Registrácia je otvorená do naplnenia kapacity. Po skončení podujatia budú k dispozícii prezentácie aj videozáznam z konferencie.

Rady odborných konzultantov SIEA je možné využiť bezplatne v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach alebo na  poradenskej linke 0800 199 399.