Vrátiť sa na normálnu verziu

Schéma pomoci de minimis pre Opatrenie 2.1 v znení dodatku č.1

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich v znení dodatku č. 1

 

Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1