Vrátiť sa na normálnu verziu

Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 12.9.2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1. 

 

Programové dokumenty

 

Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1

 

Dokument je verejnosti dostupný aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR:  

http://www.mhsr.sk/programovy-manual-6353/128038s