Vrátiť sa na normálnu verziu

Prezentácie zo seminára o významnej obnove budov a energetickej efektívnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) usporiadala seminár zameraný na problematiku významnej obnovy budov a zoznámenie sa s cieľmi a prioritami, ktoré so sebou prináša nová smernica o energetickej efektívnosti schválená Európskym parlamentom v septembri 2012. Zúčastnilo sa ho viac ako 30 odborníkov z verejného i súkromného sektora.

 

uastnici_2.jpgoltesova_TZB.jpgMagyar.jpgSternova_TZB.jpg

Seminár bol pripravený v rámci projektu REQUEST  – Významná obnova budov prostredníctvom kvalitných dodávateľských reťazcov a rozvoj noriem energetickej hospodárnosti. Projekt je spolufinancovaný z komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE). Medzi jeho ciele patrí tvorba nástrojov a programov na podporu využívania odporúčaní vyplývajúcich z certifikátov energetickej hospodárnosti budov (EPC) či vytvorenie diagramu kvalitatívneho procesu obnovy aplikovateľného v rôznych štátoch európskeho spoločenstva, ktorého výsledkom by mala byť dobrovoľná značka kvality zaručujúca správnu realizáciu nízkouhlíkovej obnovy budov.

Kľúčovou témou seminára bola novela zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorý preberá príslušnú európsku smernicu 2010/31/EÚ z 19. mája 2010. Nové právne a technické predpisy v oblasti znižovania potreby tepla a energie budov vo svojej prezentácii zhrnula riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. Zuzana Sternová.

Riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslava Šoltésová sa vo svojej prednáške venovala prioritám, ktoré prináša nová európska smernica o energetickej efektívnosti schválená poslancami Európskeho parlamentu 11. septembra 2012. Za pozitívum označila napríklad to, že je prvým krokom zlučovania predpisov venovaných úsporám energie, ktoré tak nemusia byť neprakticky rozdelené do viacerých legislatívnych dokumentov.

Riaditeľ Thermo-Eco-Engineering Juraj Šmelík na seminári prezentoval analýzy potvrdzujúce, aké dôležité je po zateplení domu skontrolovať, prípadne zabezpečiť hydraulické vyváženie. To slúži na prispôsobenie nastavenia vykurovacích sústav novým vlastnostiam zateplených budov. Jeho správna realizácia vedie k znižovaniu spotreby tepla, úsporám na účtoch za energie a tým pádom k skráteniu návratnosti finančných prostriedkov investovaných do obnovy domu.

Z príspevku Jána Magyara, mali účastníci možnosť dozvedieť sa o iniciatíve BUILD UP SKILLS. Jej cieľom je zvýšenie počtu kvalifikovaných pracovných síl v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v sektore budov.

Prezentácie zo seminára

Projekt REQUEST

Mgr. Eduard Jambor, odbor medzinárodnej spolupráce a projektov, SIEA

Nové právne a technické predpisy v oblasti znižovania potreby tepla a energie budov

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka TSÚS, predsedníčka OZ ZPZB

 

Nové ciele v oblasti energetickej efektívnosti?

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, SIEA

Hydraulické vyváženie po zateplení domu

Ing. Juraj Šmelík, riaditeľ THERMO-ECO-ENGINEERING

Iniciatíva BUILD UP SKILLS

Ing. Ján Magyar, odbor medzinárodnej spolupráce a projektov, SIEA

Podrobnejšie informácie o slovenskej časti projektu REQUEST