Vrátiť sa na normálnu verziu

Prezentácie z konferencie Tepelná energetika efektívne

 

Zmeny, ktoré so sebou priniesla novelizácia zákona o tepelnej energetike č. 100/2014 Z. z. a pripravované úpravy zákona o energetickej efektívnosti. Týmto témam  bola venovaná konferencia Tepelná energetika efektívne, ktorá sa uskutočnila 13. a 14. mája 2014 v Hornom Smokovci.

Podujatie zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci so Slovenským zväzom výrobcov tepla. Medzi 250 účastníkmi konferencie boli zástupcovia teplárenských spoločností, bytových družstiev a iných správcovských spoločností.

Konferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201405.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201425.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201403.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201407.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201408.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201418.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201422.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201412.jpg

Prednášky boli zamerané predovšetkým na aplikáciu zákona v praxi. Diskutovalo sa o tom, ako nová legislatíva ovplyvní povoľovacie procesy výstavby lokálnych kotolní, aké nové pravidlá platia pre bytové domy s vlastným centrálnym vykurovaním a ako budú musieť dodávatelia tepla po novom preukazovať efektívnosť sústav tepelných zariadení. Na konferencii odzneli aj podrobné informácie o pripravovaných podporných mechanizmoch súvisiacich s energetickou efektívnosťou. Podujatie SIEA pripravila v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Konferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201428.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201431.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201432.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201433.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201417.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201415.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201416.jpgKonferencia_SIEA_Tepelna_energetika_efektivne_maj_201424.jpg

Prezentácie

Novela zákona o tepelnej energetike č. 100/2014 Z. z., Milan Dubnička, Ministerstvo hospodárstva SR, Kvetoslava Šoltésová, SIEA

Financovanie opatrení na úsporu energie a využívanie OZE prostredníctvom EŠIF, Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

Zmeny v povoľovacích procesoch výstavby lokálnych kotolní spojených s odpájaním sa od CZT, Rastislav Hanulák, SZVT

Práva a povinnosti dodávateľa zo zdroja v CZT pri výstavbe lokálnych kotolní, Miroslav Obšivaný, SZVT

Návrh zákona o energetickej efektívnosti, Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR

Vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektriny spaľovaním netriedeného komunálneho odpadu, Pavol Szemzö, Stavimex Slovakia a.s.; Bratislava, Milan Žabka, chariZma s.r.o.

Vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla a elektriny spaľovaním energetickej drevnej štiepky, Erik Kováč, Stavimex Slovakia a.s., Milan Žabka, chariZma s.r.o.

Využitie KVET na Slovensku a jej ďalšia perspektíva, Miroslav Struž, GGE, a.s.

Podujatia sa konali v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.