letný tábor - Drienica, Trenčín

Žiť energiou v letných táboroch

SIEA pripravila počas prázdnin pre deti v letných táboroch atraktívny program súvisiaci s rôznymi druhmi energie. Pod vedením skúsených špecialistov budú spoznávať energetické zákonitosti v rámci viacerých súťažných disciplín.

Prvé podujatia nazvané Žiť energiou v letných táboroch sa uskutočnili 17. júla 2012 v Banskej Štiavnici a Kysaku a 26. júla v Tajove.

Pripravujú sa stretnutia 14. augusta v Drienici a 14. a 21. augusta v Trenčíne.

Poldenný súťažný program je ideálne organizovať pre 30- až 60-členné skupiny. Po rozdelení do tímov budú deti súťažiť v nižšie uvedených disciplínach:

CHUTNÁ ELEKTRINA

Meranie elektrického napätia v zelenine a ovocí. Cieľom je ukázať deťom, že energia sa nachádza všade okolo nás, dokonca aj tam, kde by ju neočakávali.

ZÁHADNÉ TECHNOLÓGIE (UHÁDNI, ČO SOM)

Zobrazovanie znázornených vecí bez použitia zvuku tak, aby deti rozvíjali svoju tvorivosť pri využití energetickej tematiky.

SILA VODY

Zhadzovanie fliaš pomocou vodného prúdu – názorná ukážka sily prúdu vody, ktorá  je jedným zo základných princípov fungovania vodnej elektrárne.

POSKLADAJ A LEŤ

Hádzanie papierových lietadielok do diaľky. Deti rozvíjajú svoju jemnú motoriku a poznávajú aerodynamické zákonitosti fyziky.

ENERGIA V PAMÄTI

Vybavovanie si zobrazených obrázkov. Súťažiaci rozvíjajú svoje pamäťové schopnosti s použitím energetickej tematiky.

SILA VETRA – FUK SEM, FUK TAM

Meranie sily fúknutia – ukážka sily vetra, ktorá  je jedným zo základných princípov fungovania veternej elektrárne.

Prvé dve družstvá postupujú do finálového kola, v ktorom hrajú o vecné ceny. Finálové kolo je vedomostné a pozostáva z kvízu s otázkami. Celkovým víťazom sa stáva tím, ktorý správne zodpovie viac otázok.

Podujatia sa konajú v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva projektu ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci neho môžu záujemcovia požiadať o individuálne  konzultácie na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.