Videokonferencie pre oprávnených realizátorov a žiadateľov o kreatívne vouchere

V roku 2018 prejavilo o kreatívny voucher záujem viac ako 610 mikro, malých a stredných podnikov, ktoré si špecialistov na architektúru, dizajn, programovanie a marketing vybrali z viac ako 400 subjektov zaregistrovaných v Galérii realizátorov. Pre nich, ako aj pre ďalších záujemcov sú pripravené informačné videokonferencie o systéme poskytovania kreatívnych voucherov v roku 2019, ktoré sa uskutočnia v poslednom januárovom týždni.

Séria štyroch videokonferencií, ktoré pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je súčasťou národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. V rámci projektu môžu mikro, malé a stredné podniky získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú 50 % oprávnených nákladov na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov.

„Záujem o kreatívne vouchere vysoko prevyšuje naše očakávania a videokonferencie sú ideálnou formou, ako záujemcom uľahčiť prípravu a sprostredkovať všetko podstatné o pravidlách a podmienkach, ale aj možnostiach, ako predísť chybám pri podávaní žiadostí v roku 2019. Videokonferencie môžu byť prínosné pre budúcich žiadateľov o kreatívne vouchere, ako aj pre súčasných, či budúcich oprávnených realizátorov, alebo aktuálnych príjemcov kreatívnych voucherov,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Videokonferencie sa uskutočnia v dňoch 28., 29., 30. a 31. januára 2019. Ich súčasťou budú tematické bloky s informáciami, aké podmienky treba splniť, ako postupovať, ale aj priestor na otázky a diskusiu. Účasť je bezplatná. Na videokonferenciu je potrebné sa vopred elektronicky zaregistrovať prostredníctvom formuláru zverejneného na stránke projektu www.vytvor.me, v sekcii Podujatia.

„Vzhľadom na enormný nárast záujmu o podporu v posledných týždňoch pripravujeme mimoriadnu výzvu pre podnikateľov, ktorí prejavili záujem o kreatívne vouchere vykonaním elektronickej registrácie v roku 2018, no z časových a kapacitných dôvodov nebolo možné ukončiť proces riadneho podania ich žiadostí do 31.12.2018. Okrem toho vyhlásime aj viaceré riadne výzvy, ktoré budú špecificky zamerané na Bratislavský samosprávny kraj a na ostatné regióny Slovenska. O termínoch zverejnenia jednotlivých výziev budeme informovať v rámci januárových videokonferencií a prostredníctvom webstránky projektu,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Počas trvania projektu budú vydané kreatívne vouchere v celkovej hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov. Poskytovanie pomoci prostredníctvom kreatívnych voucherov je súčasťou aktivít národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie.