veľtrh - Nitra

Veľtrh Solaris 2014

2. ročník medzinárodnej výstavy pre solárnu techniku a fotovoltiku

Termín konania: 24.04.2014 – 27.04.2014
Miesto konania: Agrokomplex Nitra

Návštevníci budú môcť počas veľtrhu využiť aj sprievodný program, ktorý pripravila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu. Témou prednášok budú najnovšie trendy v tejto oblasti, ale aj legislatívne, administratívne a technické možnosti fotovoltických inštalácií na Slovensku.

Počas druhého dňa veľtrhu v piatok 25. apríla 2014 sa uskutoční prednáška na tému „Energetický manažment ako logické pokračovanie fotovoltickej inštalácie“, ktorú odprezentuje Peter Štibraný, energetický konzultant SIEA z poradenského centra ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystici. Prednáška sa bude týkať najmä fotovoltických inštalácií v domácnostiach a otázkam, ktorým sa špecialisti SIEA venujú v rámci bezplatného energetického poradenstva ŽIT ENERGIOU.

Prezentácie

Energetický manažment ako logické pokračovanie fotovoltickej inštalácie – Peter Štibraný, SIEA pdf

Prehľad dennej výroby fotovoltického zariadenia v domácnosti v roku 2013xls