Bratislava

Týždeň zelených budov na Slovensku aj s bezplatným energetickým poradenstvom

Zdravé budovy – kvalitné prostredie. To je hlavná téma tohto ročníka Týždňa zelených budov na Slovensku. V rámci tzv. Green day bude v piatok 29.9.2017 k dispozícii aj bezplatné energetické poradenstvo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Týždeň zelených budov organizuje Slovenská rada pre Zelené budovy už po siedmy raz. Tento rok na sa koná súbežne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Buidling Week). Zástupcovia udržateľného bývania tak využívajú príležitosť upozorniť na ekologické, sociálne a ekonomické ciele, od riešenia klimatických zmien až po vybudovanie zeleného bývania, pracovného prostredia a lepších miest pre život, prácu a zábavu. SIEA je v tomto ročníku odborným partnerom podujatia.

„Viaceré administratívne budovy na Slovensku vrátane štátnych budov, sú v nevyhovujúcom technickom stave. Ich prevádzkovatelia majú práve teraz možnosť a aj povinnosť to zásadne zmeniť. Aj preto je dôležité, aby sa hovorilo o tom, ako sa pri obnove aspoň priblížiť k prostrediu, ktoré poskytujú zelené budovy,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Slovenské podujatia Týždňa zelených budov sú zamerané na zdravé kancelárske budovy, zdravé bývanie a vplyv zmeny klímy na budovy. V rámci série odborných podujatí budú prezentované smart riešenia v budovách, nakladanie s odpadmi a konkrétne riešenia v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Piatok bude už po štvrtý raz venovaný podujatiu GreenDay, v rámci ktorého budú v bratislavskom Fresh Markete od 9.00 h do 14.00 h pripravené súťaže a programy pre študentov stredných škôl a rodiny s deťmi. Odborní konzultanti SIEA si v rámci bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pre účastníkov pripravili energetický kvíz a k dispozícii budú užitočné odporúčania a materiály s návodmi, ako a kde je možné šetriť energiu.

 

Bezplatné energetické poradenstvo je súčasťou národného projektu ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Aktuálne je možné využiť konzultácie v poradenských centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.