Bratislava

Tlačová konferencia na tému „Výzva pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií“

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na tlačovú konferenciu na tému

„Výzva pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií“

 Na projektoch spoločného európskeho záujmu (IPCEI) sa môžu podieľať aj slovenskí podnikatelia. Výzva je určená pre firmy s ambicióznymi projektami, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispejú k plneniu cieľov EÚ.

Tlačová konferencia sa bude konať dňa 23. novembra 2020 (pondelok) o 10,00 hod.

v budove Omnipolis, Trnavská cesta 100, 6. poschodie

 

Viac informácií:

Pozvánka na online worskshop Ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií

 

Kontakt:

Stanislav Jurikovič
Odbor internej a externej komunikácie

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Tel.: 0907/857 678
E-mail: stanislav.jurikovic@siea.gov.sk
Web: www.siea.sk